นักเศรษฐศาสตร์ระบุขึ้นค่าจ้าง 5-10 บาท น้อยเกินไป 

21 พ.ย. 2559 | อ่านแล้ว 656 ครั้ง


	นักเศรษฐศาสตร์ระบุขึ้นค่าจ้าง 5-10 บาท น้อยเกินไป 

นักเศรษฐศาสตร์ ระบุ การปรับขึ้นค่าจ้าง 5-10 บาท น้อยเกินไป และควรปรับขึ้นค่าจ้างให้ 8 จังหวัดที่ไม่ได้ปรับขึ้นด้วย (ที่มาภาพประกอบ: moneychannel.co.th)

เว็บไซต์ moneychannel.co.th รายงานเมื่อวันที่ 21 พ.ย. 2559 ว่านายอนุสรณ์ ธรรมใจ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต เห็นด้วยการปรับขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ 5-10 บาทของไตรภาคีตามกลุ่มจังหวัด แต่มองว่าปรับน้อยเกินไป ยังไม่สะท้อนผลิตภาพแรงงานและค่าครองชีพในบางพื้นที่ เสนอใช้ระบบค่าจ้างขั้นต่ำพื้นฐานอัตราเดียวทั่วประเทศ แล้วจึงปรับเพิ่มจากฐานดังกล่าว ตามปัจจัยทางเศรษฐกิจของแต่ละพื้นที่ ร่วมกับการใช้ยุทธศาสตร์ของประเทศกำหนดตามความเหมาะสม

นายอนุสรณ์ บอกด้วยว่า การที่คณะกรรมการค่าจ้างนำเอาตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจเพิ่มเติมอีก 10 รายการเป็นมาตรฐานที่ดีและทำให้สามารถปรับเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำได้อย่างเหมาะสม เกิดความสมดุลระหว่างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและของสถานประกอบการ แต่สำหรับจังหวัดที่ไม่ได้ขึ้นค่าจ้างเลย 8 จังหวัดตามข้อเสนอไตรภาคีนั้น เห็นว่าควรมีการทบทวนปรับเพิ่มขึ้นบ้าง เนื่องจากไม่ได้ปรับเพิ่มมาเป็นเวลามากกว่า 4 ปีแล้ว 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ