ปลัดอุตฯเชื่ออีกนานกว่าหุ่นยนต์จะทดแทนแรงงานคน

21 ก.ค. 2559 | อ่านแล้ว 2710 ครั้ง


	ปลัดอุตฯเชื่ออีกนานกว่าหุ่นยนต์จะทดแทนแรงงานคน

ปลัดอุตสาหกรรมเชื่อภาคอุตสาหกรรมของไทยยังต้องเน้นใช้แรงงานคน ระบุอีกนานกว่าจะใช้หุ่นยนต์มาทดแทน แจงการก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 ต้องค่อยเป็นค่อยไป (ที่มาภาพประกอบ: japantimes.co.jp)

เว็บไซต์ moneychannel รายงานว่านายสมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงความกังวลกรณีที่ภาคอุตสาหกรรมจะปรับตัวนำเครื่องจักรอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้แทนแรงงานคนในประเทศจนกระทบให้คนตกงานว่า อุตสาหกรรมของไทยยังต้องใช้เวลาอีกนานพอสมควรเพราะการเปลี่ยนผ่านของประเทศที่จะก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0  ที่เน้นนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้นั้น   จะต้องค่อยๆก้าวผ่านไปทีละขั้นตอน    เนื่องจากอุตสาหกรรมของไทยส่วนใหญ่ยังอยู่ในขั้นอุตสาหกรรม 2.0 และ 3.0 

ที่สำคัญคืออุตสาหกรรมหุ่นยนต์และแขนกลในประเทศไทย ช่วง 2 ปีที่ผ่านมา  เพิ่งมีการออกใบอนุญาต ร.ง.4 เพียงแค่ 2 ราย รวมเงินลงทุน 9 ล้านบาท จ้างคนงาน 186 คน เท่านั้น

ซึ่งการก้าวสู่อุตสาหกรรม 4.0 คงจะเริ่มจากอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก่อน เพราะมีความพร้อมด้านเงินทุน และได้ปรับเปลี่ยนไปใช้ระบบอัตโนมัติร่วมกับแรงงานคนแล้ว สำหรับอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ที่เป็นเอสเอ็มอี  ได้เปลี่ยนจากที่เคยใช้แรงงานเข้มข้น มาใช้คนร่วมกับเครื่องจักรในกระบวนการผลิต ทำให้มีต้นทุนที่สามารถแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ซึ่งทั้งหมดก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปเหมือนที่หลายประเทศที่พัฒนาแล้ว

ทั้งนี้กระทรวงฯ ได้มีแผนรองรับและผลักดันภาคการผลิตไทยให้เปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรม 4.0   โดยได้พิจารณาบนพื้นฐานที่ประเทศไทยและคนไทยต้องได้อะไร เช่น คนงาน ได้พัฒนาตัวเองให้มีประสิทธิภาพสูง ได้รับรายได้สูงขึ้น ภาคอุตสาหกรรม มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น สิ่งแวดล้อมและสังคม ดีขึ้นเพราะโรงงานใหม่เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และคนไทย ได้สินค้าที่ตอบสนองความต้องการของตนเอง มีความสุขและมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

ในวัน 21 ก.ค. กระทรวงอุตสาหกรรมจะจัดพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือเอสเอ็มอี หรือ SMEs Rescue Center ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะเป็นการบูรณาการความร่วมมือของทุกหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับเอสเอ็มอีรวมทั้งสถาบันการเงิน โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือเอสเอ็มอีผู้ประสบปัญหาธุรกิจในทุกด้าน รวมถึงด้านการเงิน และธุรกิจที่เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟู

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: