ชาวเน็ตล่าชื่อให้ซีพีประกาศแสดงจุดยืนกรณีหมอกควันภาคเหนือ

21 เม.ย. 2559 | อ่านแล้ว 1945 ครั้ง


	ชาวเน็ตล่าชื่อให้ซีพีประกาศแสดงจุดยืนกรณีหมอกควันภาคเหนือ

เครือข่ายรักษ์ล้านนารณรงค์ล่าชื่อใน change.org ร้องเรียนถึงผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์ (ซีพี) ออกมาประกาศจุดยืนแสดงความรับผิดชอบกรณีหมอกควันในภาคเหนือ

21 เม.ย. 2559 เครือข่ายรักษ์ล้านนาได้จัดการรณรงค์ล่าชื่อใน change.org เรื่อง 'หยุดฝุ่นควันในภาคเหนือ...ภาคเอกชนนำโดย CP ออกมาประกาศจุดยืนแสดงความรับผิดชอบ!' โดยระบุดังนี้

ปัญหาฝุ่นควันในเชียงใหม่ และ ภาคเหนือของไทยมีมากว่า 10 ปี โดยเฉพาะช่วง กุมภาพันธ์ - เมษายน ของทุกปี และมีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ

จากการศึกษาของหลายสถาบันการศึกษา เช่น คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่า ปัญหามีแนวโน้มมากขึ้นเรื่อย ๆ มีหลักฐานจากการวัดค่าฝุ่นขนาดเล็ก PM10 นั้นมีค่าเกินมาตรฐาน อย่างมาก ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพโดยเฉพาะโรคทางเดินหายใจ สถิติโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ พบว่ามีผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจมากขึ้นเรื่อย ๆ

หากเราไม่หยุดปัญหานี้ ตอนนี้ อนาคตของลูกหลานเราจะล้มป่วยด้วยโรคทางเดินหายใจจากฝุ่นควันเหล่านี้แน่นอน

คำถามคือ ... แล้วสาเหตุของปัญหาฝุ่นควันนี้คืออะไร ?

คำตอบ "ไม่ใช่" เห็ดถอบ หรือ ผักหวาน ทั้งสองสิ่งมีผลแต่น้อยกว่าเหตุผลหลักมาก

คำตอบที่แท้จริง คือ ..... "ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์" เพราะ

บุกรุกพื้นที่ป่าในการปลูก ดังนั้น ต้องเผ่าป่าเพื่อให้ได้ที่ดิน

พื้นที่ป่ามีความชันสูง ไม่คุ้มค่าเงิน และ เวลา ในการเก็บเกี่ยวเศษวัสดุและตอซัง ผู้บุกรุก จึง "เผา" เลย ...​เพราะง่ายและถูก

การปลูกนั้นง่าย เพราะ มีบริษัทคอยให้ทุน ให้เมล็ดพันธุ์ สนับสนุนต่าง ๆ นานา ให้ปลูกง่าย แล้ว รับซื้อคืน ดังนั้น บริษัทเหล่านั้นจึงอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกับการบุกรุกป่า และเผ่าป่าได้ง่าย ๆ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้รับการประกันราคาจากรัฐบาลอีก ยิ่งจูงใจให้ปลุกมากขึ้นเรื่อย ๆ

จากการทดลองหาความสัมพันธ์ระหว่าง สถิติการปลุกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และ ปริมาณฝุ่นควันในช่่วงกว่า 10 ปี ในเชียงใหม่และภาคเหนือ พบว่าน่าจะมีความสัมพันธ์กันอย่างน่าสนใจ

ดังนั้น ....

หากเราต้องการหยุดปัญหาฝุ่นควัน -> เราต้องหยุดการปลูกและรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่ป่า ทันที

พวกเราขอเรียกร้องให้ CP ในฐานะบริษัทชั้นนำ ให้ออกมาแสดงความรับผิดชอบ ออกมาชี้แจงมาตรการในการแก้ไขปัญหาแก่สาธารณะ พวกเราอยากให้ CP เป็นผู้นำในการเปลี่ยนแปลงเพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่บริษัทอื่นๆ ต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: