การส่งออก-นำเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ของไทยปี 2557

ทีมข่าว TCIJ : 20 มี.ค. 2559 | อ่านแล้ว 1509 ครั้ง


ในปี 2557 ประเทศไทยมีการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ไปยังกลุ่มประเทศต่าง ๆ โดยส่งออกไปกลุ่มประเทศเอเชียอื่น ๆ (ไม่รวมอาเซียน) มากที่สุด คิดเป็นมูลค่า 534,820 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ กลุ่มประเทศอาเซียน มูลค่า 270,624 ล้านบาท กลุ่มประเทศอเมริกา มูลค่า 156,635 ล้านบาท และกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป (27 ประเทศ) มูลค่า 127,213 ล้านบาท

สำหรับการนำเข้าสินค้าของประเทศไทย คิดเป็นมูลค่าทั้งหมด 7,425,834 ล้านบาท แบ่งเป็นสินค้านอกการเกษตร มูลค่า 6,978,667 ล้านบาท สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ มูลค่า 447,167 ล้านบาท โดยสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ แบ่งออกเป็น กลุ่มสินค้าเกษตรและอาหาร มูลค่า 419,512 ล้านบาทกลุ่มสินค้าเกษตรเพื่ออุตสาหกรรม มูลค่า 27,655 ล้านบาท โดยกลุ่มประเทศที่ไทยมีการนำเข้าสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ มากที่สุด คือ กลุ่มประเทศอเมริกา มูลค่า 143,908 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ กลุ่มประเทศเอเชียอื่น ๆ (ไม่รวมอาเซียน) มีมูลค่า 92,011 ล้านบาท กลุ่มประเทศอาเซียน มูลค่า 80,901 ล้านบาท และโอเชียเนียมูลค่า 50,845 ล้านบาท 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ