ชาวบ้าน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ค้าน 'โซลาร์ฟาร์ม' หวั่นกระทบผลผลิตลำไย

20 พ.ค. 2559 | อ่านแล้ว 950 ครั้ง


	ชาวบ้าน อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ค้าน 'โซลาร์ฟาร์ม' หวั่นกระทบผลผลิตลำไย

ชาวบ้าน ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ คัดค้านโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในพื้นที่ หวั่นการก่อสร้างโครงการอาจจะทำให้ต้นลำไยไม่ติดอกออกผล ส่งผลต่อเนื่องให้ชาวบ้านขาดรายได้เพราะอาชีพหลักของชาวบ้านคือการทำสวนลำไย กลัวอาจทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพของชาวบ้านด้วย (ที่มาภาพ: wikipedia.org)

20 พ.ค. 2559 เว็บไซต์บ้านเมือง รายงานว่ากลุ่มชาวบ้านบ้านหมู่ 18 บ้านบวกห้า ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ประมาณ 50 คนเป็นตัวแทนชาวบ้านได้มายื่นหนังสือ เรื่องขอคัดค้านการสร้างโครงการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ศาลากลาง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2559 ที่ผ่านมา โดยก่อนหน้านั้นได้ไปยื่นหนังสือดังกล่าวที่เทศบาลตำบลบ้านแปะ แต่ยังไม่ได้ข้อยุติจึงมาร้องขอความเป็นธรรม มายังจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนายพุทธิพงศ์ ศิริมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนายบุรินทร์ ใจจินะ รองป้องกันจังหวัดเชียงใหม่มารับหนังสือและรับความเดือดร้อนของชาวบ้าน จนเป็นที่พอใจของกลุ่มชาวบ้านจึงได้แยกย้ายกันกลับ

โดยกลุ่มชาวบ้านบ้านบวกห้า ม. 18 ได้เปิดเผยว่าได้ไปยืนหนังสือถึงนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ เพื่อขอคัดค้านการก่อสร้างโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งขณะนี้กำลังทำการก่อสร้าง ณ บริเวณด้านทิศเหนือของบ้านบวกห้า แต่อยู่ในพื้นที่เขตการปกครองบ้านท่ากอม่วง หมู่ 10 ต.บ้านแปะ อ.จอมทอง เนื่องจากหากก่อสร้างโรงงานดังกล่าวอาจจะทำให้ต้นลำไยไม่ติดอกออกผล ส่งผลต่อเนื่องให้ชาวบ้านขาดรายได้เพราะอาชีพหลักของชาวบ้านคือ การทำสวนลำไย อีกอย่างหนึ่งการก่อสร้างโรงงานดังกล่าวอาจทำให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพของชาวบ้าน ดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดได้ในอนาคต จึงได้ขอความกรุณาพิจารณาให้ทางเทศบาลฯ ไม่อนุญาต รวมทั้งการดำเนินการอื่นใด ๆ ในการก่อสร้าง โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าวจะเป็นพระคุณต่อชาวบ้าน ซึ่งทางเทศบาลก็รับเรื่องแล้วแต่ก็เงียบเฉย ทางชาวบ้านจึงได้รวมตัวมาร้องเรียนที่ทางจังหวัดเชียงใหม่ในวันนี้ดังกล่าว เพื่อให้ทางผู้ว่าดำเนินการส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอีกครั้ง ตามที่ชาวบ้านร้องเรียน

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: