จับตา กกพ. เปิดจับฉลากโครงการโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ 21 เม.ย. นี้

20 เม.ย. 2559 | อ่านแล้ว 1354 ครั้ง


	จับตา กกพ. เปิดจับฉลากโครงการโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ 21 เม.ย. นี้

กกพ. เปิดจับฉลากโครงการโซลาร์ฟาร์มสหกรณ์ฯ 21 เม.ย.นี้ จากผู้สมัคร 167 ราย กำลังการผลิตสูงสุดรวม 835 เมกะวัตต์ คัดเอาแค่ 300 เมกะวัตต์ ส่วนประเภทกลุ่มราชการไม่มีองค์กรใดผ่านคุณสมบัติเพราะติด พ.ร.บ.ร่วมทุน เตรียมนำโควต้า 300 เมกะวัตต์ ไปรวมรอบหน้าปี 2561 แทน (ที่มาภาพ: wikipedia.org)

20 เม.ย. 2559 เว็บไซต์ Energy News Center : ศูนย์ข่าวพลังงาน รายงานว่านายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) และในฐานะโฆษก กกพ.เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานได้ออกประกาศรายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดิน (โซล่าร์ฟาร์ม) สำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร ทั้งสิ้น 167 รายแล้ว มีกำลังการผลิตสูงสุดรวม 835  เมกะวัตต์  ซึ่งหลังจากนี้จะเปิดให้มีการจับฉลากให้เข้าร่วมโครงการในวันที่ 21 เม.ย. 2559 ในเวลา 08.00-15.00 น. ที่ห้องวิภาวดี บอลรูมซี  โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว กรุงเทพฯ 

สำหรับโครงการโซล่าร์ฟาร์มดังกล่าวจะเปิดรับซื้อไฟฟ้าจากภาคราชการและสหกรณ์การเกษตร ทั้งสิ้น 600 เมกะวัตต์ โดยแบ่งเป็นภาคราชการ 300 เมกะวัตต์ และภาคสหกรณ์การเกษตร 300 เมกะวัตต์ 

นายวีระพล กล่าวว่า รายชื่อผู้ผ่านคุณสมบัติรอบนี้ทั้ง 167 รายพบว่า เป็นรายชื่อของด้านกลุ่มสหกรณ์การเกษตรทั้งหมด โดยไม่มีหน่วยงานราชการผ่านเกณฑ์แม้แต่รายเดียว เนื่องจากติดปัญหา พ.ร.บ. การให้เอกชนร่วมทุนในกิจการของรัฐ (PPP) ดังนั้นการจับฉลากร่วมโครงการที่จะถึงนี้จะเป็นเพียงกลุ่มสหกรณ์การเกษตร จำนวนรวม 300 เมกะวัตต์เท่านั้น 

ส่วนกลุ่มราชการจะเปิดรับในรอบถัดไปไม่เกินปี 2561 โดยตั้งเป้าหมายจะเปิดรับของราชการ 400 เมกะวัตต์​และ สหกรณ์การเกษตรอีก 100 เมกะวัตต์​ ซึ่งเมื่อรวมกับรอบนี้จะทำให้เต็มโควต้าโครงการโซล่าร์ฟาร์ม 800 เมกะวัตต์ทันที 

"จากการตรวจสอบเอกสารคัดเลือกผู้ผ่านคุณสมบัติโครงการโซล่าร์ฟาร์มราชการและสหกรณ์ฯ พบว่า กลุ่มราชการติด พ.ร.บ.ร่วมทุน ซึ่งครั้งหน้าถ้าจะร่วมโครงการต้องได้รับหนังสือรับรองจากหน่วยงานสังกัดตัวเอง เพื่อยืนยันว่าผ่าน พ.ร.บ.ร่วมทุนฯ จึงจะเข้าร่วมโครงการได้ โดยโควต้าของกลุ่มราชการ 300 เมกะวัตต์ในรอบนี้จะไปรวมกับรอบหน้าเป็นการเปิดรับ 400 เมกะวัตต์​ และกลุ่มสหกรณ์อีก 100 เมกะวัตต์ ซึ่งจะเต็มโควต้าที่กำหนดไว้ 800 เมกะวัตต์ทันที และคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) กำหนดให้ต้องขายไฟฟ้าเข้าระบบไม่เกินปี 2561 ดังนั้นการเปิดรับผู้ร่วมโครงการโซล่าร์ฟาร์มราชการสหกรณ์จะต้องเสร็จก่อนภายในปี 2561 อย่างแน่นอน" นายวีระพล กล่าว

สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในรอบนี้ต้องนำเอกสารใบตอบรับคำขอมาลงทะเบียนเพื่อจับฉลากในวันเวลาที่กำหนด หากประกาศปิดลงทะเบียนแล้วให้ถือว่าผู้ที่ไม่มาจับฉลากสละสิทธิ์ ส่วนผลจับฉลากจะประกาศอย่างไม่เป็นทางการในวันจับฉลาก 21 เม.ย. 2559 โดยจะทราบผลหลังหมดเวลาจับฉลากประมาณ 2 ชั่วโมง  

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: