อุตสาหกรรมดิจิทัลยื่นขอ BOI สูงสุดใน 10 กลุ่ม

19 ก.ย. 2559 | อ่านแล้ว 2247 ครั้ง


	อุตสาหกรรมดิจิทัลยื่นขอ BOI สูงสุดใน 10 กลุ่ม

BOI ระบุ 7 เดือน กลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลมีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน 2,540 ล้านบาท สูงสุดใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรม คาดสิ้นปีแตะ 5,000 ล้านบาท (ที่มาภาพประกอบ: foglers.com)

เว็บไซต์ moneychannel.co.th รายงานเมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2559 ที่ผ่านมาว่านางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ บอกว่า แนวโน้มการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็น 1ใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายตามนโยบายรัฐบาล มีทิศทางขยายตัวอย่างต่อเนื่อง โดยในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา มีโครงการในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนมากถึง 155 โครงการ หรือคิดเป็น 1 ใน 3 ของจำนวนโครงการลงทุนใน 10 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่มีจำนวน 443 โครงการ มีมูลค่า 2,540 ล้านบาท 

และยังมีบริษัทในกลุ่มดิจิทัลอีกหลายรายที่เตรียมยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุน จึงคาดว่าภายในปี 2559 มูลค่าเงินลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลจะไม่น้อยกว่า 5,000 ล้านบาท 

ทั้งนี้หากดูในเรื่องเงินลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล แม้จะมีมูลค่าเงินลงทุนไม่สูงนัก แต่เป็นกิจการที่เน้นใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย ใช้ความรู้ความสามารถของบุคลากรเข้ามาช่วยพัฒนาธุรกิจ โดยในช่วงที่ผ่านมา มีโครงการที่ได้อนุมัติให้ส่งเสริมลงทุนที่น่าสนใจ เช่น การลงทุนในกิจการคลาวด์เซอร์วิส (Cloud Service) โดยบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญจากประเทศอังกฤษ เพื่อให้บริการดูแลระบบ บริหารจัดการ 

รวมถึงจัดเก็บข้อมูลผ่านทางเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ที่จะช่วยให้ลูกค้าซึ่งเป็นองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศไทย ลดต้นทุนค่าดูแลบำรุงรักษาระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ขณะเดียวกันทำให้ลูกค้ามีระบบสำรองข้อมูลที่ดีและมีเครือข่ายความเร็วสูง 

รวมทั้งได้อนุมัติส่งเสริมลงทุนแก่กิจการของผู้ประกอบธุรกิจจากสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นผู้นำอันดับหนึ่งทางด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ช และร้านค้าออนไลน์ โดยบริษัทสนใจเข้ามาลงทุนในกิจการ อีคอมเมิร์ช (E-Commerce) โดยจัดทำเว็บโปรแกรมในรูปแบบการให้เช่าพื้นที่ สำหรับซื้อ-ขายสินค้าหรือให้บริการ เช่น สินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องประดับ เครื่องใช้ภายในบ้าน 

นางหิรัญญาบอกด้วยว่า บีโอไอยังให้การส่งเสริมการลงทุน แก่บริษัทผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ สำหรับวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ตย้อนหลังได้ถึง 30 วัน ซึ่งเป็นเทคโนโลยีขั้นสูง และในอนาคตบริษัทมีแผนที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยี เทคนิคการเขียนโปรแกรม และการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรคนไทย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมดิจิทัลของรัฐบาล

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: