คนไทยรู้ยัง : คนรุ่นใหม่ยังนิยมอ่านข่าวออนไลน์ผ่านตัวหนังสือ

ทีมข่าว TCIJ : 18 พ.ย. 2559 | อ่านแล้ว 1032 ครั้ง

จากการสำรวจของ Pew Research ระหว่างเดือน ม.ค.-ก.พ. 2559 ระบุว่า คนอเมริกันอายุระหว่าง 18-29 ปี นิยมเสพข่าวออนไลน์ผ่านรูปแบบตัวอักษรมากที่สุดคือ 42% รองลงมาคือการดูคลิปข่าว 38% และ อันดับสุดท้ายคือการฟังข่าว 19%  ส่วนคนช่วงอายุ 30-49 ปี ก็ยังนิยมเสพข่าวออนไลน์ผ่านรูปแบบตัวอักษรมากที่สุดเหมือนกันที่ 40% ตามมาด้วยการดูคลิปข่าวและฟังข่าวที่ 39% และ 20% ตามลำดับ แต่แบบแผนนี้เปลี่ยนไปในคนสูงอายุ โดยคนที่มีอายุระหว่าง 50-64 ปี จะชอบดูคลิปข่าวมากที่สุดที่ 52% รองลงมาถืออ่านตัวหนังสือ 29% และฟังข่าวที่ 17% และกลุ่มคนอายุ 65 ปีขึ้นไปนิยมดูคลิปข่าวมากถึง 58% อ่านข่าว 27% และฟังข่าวเพียง 10%

ที่มาข้อมูล: Pew Research
ที่มาภาพประกอบ: localmediamethods.com

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: