คนไทยรู้ยัง : ผลสำรวจพบ 'ก๊าซหุงต้ม' ราคายังแพงเกินจริง

ทีมข่าว TCIJ : 18 ก.พ. 2559 | อ่านแล้ว 1083 ครั้ง

ขณะที่ราคาในต่างจังหวัด กรมการค้าภายในแจ้งว่า เป็นอำนาจของคณะกรรมการส่วนจังหวัดว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กจร.) ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีการออกราคากำหนด โดย กกร. เห็นว่าต้องใช้เกณฑ์ 370 บาทยึดเป็นเบื้องต้น

ทั้งนี้จากการสำรวจในพื้นที่กรุงเทพฯ 16 ร้านค้าใน 15 เขต มีร้านที่จำหน่ายก๊าซหุงต้มสูงกว่าราคาแนะนำร้อยละ 19 โดยราคาสูงสุดที่พบ คือ 380 บาท จำหน่ายเท่ากับราคาแนะนำร้อยละ 62 และจำหน่ายต่ำกว่าราคาแนะนำร้อยละ 19 ขณะที่เขตปริมณฑล ราคาสูงสุดที่สำรวจได้อยู่ที่ จ.ปทุมธานี คือ 400 บาท โดยจำหน่ายราคาสูงกว่าราคาแนะนำร้อยละ 65 แล้วยังบวกค่าขนส่งเพิ่มเข้าไปด้วย ซึ่งผิดกฎหมาย ทำให้เห็นว่ามีปัญหาในการควบคุมราคา  ส่วนการสำรวจในภาคกลาง จำหน่ายก๊าซราคาสูงกว่าราคาแนะนำร้อยละ 33 โดย จ.ชัยนาท พื้นที่นอกเขตเทศบาลราคาก๊าซถูกกว่าในเทศบาล นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องการไม่แจ้งราคาที่สถานที่จำหน่ายอีกด้วย ส่วนภาคตะวันตก มีสัดส่วนการขายเกินราคากำหนดร้อยละ 53 และไม่แจ้งราคาที่ร้านถึงร้อยละ 67 ส่วนภาคตะวันออก จำหน่ายสูงกว่าราคาแนะนำร้อยละ 86 และไม่มีป้ายแสดงราคาร้อยละ 88 ขณะที่ภาคเหนือจำหน่ายราคาสูงกว่าร้อยละ 69 และไม่แสดงราคาร้อยละ 57 ส่วนภาคอีสาน ราคาสูงสุดอยู่ที่ 440 บาท ต่ำสุดราคา 295 บาท โดยจำหน่ายสูงกว่าราคาแนะนำร้อยละ 76 และไม่แจ้งราคาร้อยละ 89 ด้านภาคใต้ ที่ไม่รวมพื้นที่บนเกาะ มีราคาจำหน่ายสูงกว่าราคาแนะนำร้อยละ 87

อนึ่งคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ให้ข้อมูลว่า ราคาแอลพีจีของตลาดโลกมีราคา 13.15 บาทต่อกิโลกรัม แต่ราคาของ กบง. อยู่ที่ 15.98 บาท ซึ่งสูงกว่าราคาตลาดโลก ในขณะที่ทิศทางราคาก๊าซแอลพีจี (LPG) ของตลาดโลกมีแนวโน้มต่ำลง กกร. จึงต้องการให้กระทรวงพลังงานแถลงข่าวให้ประชาชนเข้าใจเรื่องต้นทุนโครงสร้างราคา เพื่อให้ประชาชนเข้าใจตรงกันมากขึ้น

 

ที่มาข้อมูล: องค์การอิสระเพื่อการคุ้มครองผู้บริโภค
ที่มาภาพประกอบ: 
energy24hours.com

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: