เทศบาลเชียงใหม่เตรียมขึ้นทะเบียนผู้ค้าขายถนนคนเดินกว่า 3 พันราย ห้ามโอนสิทธิ-ให้เช่าช่วง

18 ม.ค. 2559 | อ่านแล้ว 932 ครั้ง


	เทศบาลเชียงใหม่เตรียมขึ้นทะเบียนผู้ค้าขายถนนคนเดินกว่า 3 พันราย ห้ามโอนสิทธิ-ให้เช่าช่วง

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ประกาศจัดระเบียบผู้ค้าถนนคนเดินวันอาทิตย์ หลังพบมีการเร่ขายสิทธิหรือให้เช่าพื้นที่ขายว่อนโซเชียล ย้ำชัดไม่สามารถทำได้ หากตรวจสอบพบตัดสิทธิ์ทันที พร้อมดำเนินคดีตามกฎหมาย เตรียมจับผู้ค้ากว่า 3,000 รายขึ้นทะเบียน และออกใบอนุญาตจำหน่ายสินค้า ด้านการจัดระเบียบไนท์บาซาร์จ่อเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อผู้ค้า 326 รายที่ไม่ยอมให้ความร่วมมือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์กำหนด (ที่มาภาพ: tourismthailand.org)       

18 ม.ค. 2559 ASTV ผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายธัชพล อภิรติมัย รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงข่าวการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าถนนคนเดินเชียงใหม่ (วันอาทิตย์) และไนท์บาซาร์ เมื่อวันที่ 13 ม.ค. ที่ผ่านมาโดยระบุว่าในส่วนของถนนคนเดินเชียงใหม่ (วันอาทิตย์) นั้น ที่มีการชี้แจงกรณีที่มีการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับการที่มีผู้ค้านำพื้นที่จำหน่ายสินค้าไปโอนสิทธิ์ ให้เช่าหรือให้เช่าช่วง หรือเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนว่า เป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ เพราะสิทธิในการได้รับอนุญาตดังกล่าวเป็นสิทธิเฉพาะบุคคลเท่านั้น หากตรวจสอบพบว่ามีการฝ่าฝืนจะทำการยึดคืนพื้นที่และดำเนินคดีตามกฎหมายต่อผู้ที่เรียกรับผลประโยชน์ รวมทั้งสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้ฝ่าฝืนเข้าร่วมโครงการอีก       

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการกำหนดสิทธิในการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่โครงการถนนคนเดินเชียงใหม่ (วันอาทิตย์) ทางเทศบาลนครเชียงใหม่จะดำเนินการออกใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าให้เฉพาะผู้ที่เข้าร่วมโครงการตามที่ปรากฏในบัญชีทะเบียนรายชื่อที่มีการสำรวจล่าสุดเมื่อปี 2558 ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 3,000 รายเท่านั้น และไม่อนุญาตให้มีผู้ค้ารายใหม่หรือผู้ค้าที่ไม่มีรายชื่อตามแบบสำรวจที่มีอยู่      

ส่วนกรณีที่ปรากฏมีรายที่ไม่มีรายชื่อในทะเบียนจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อพิจารณาอนุญาตหรือไม่ ตามความถูกต้องเหมาะสม โดยการออกใบอนุญาตจะมีการเก็บค่าธรรมเนียมปีละ 200 บาท เป้าหมายเพื่อให้สามารถกำกับควบคุมความเป็นระเบียบของการจำหน่ายสินค้าให้เป็นไปตามกติกาข้อตกลงร่วมกันของถนนคนเดินเชียงใหม่ (วันอาทิตย์) เช่น ประเภทของสินค้าที่จำหน่าย เป็นต้น       

นอกจากนี้ ป้องกันปัญหาการโอนสิทธิ์หรือให้เช่าช่วง รวมทั้งเป็นการปกป้องสิทธิของผู้ค้าเดิมให้สามารถต่อใบอนุญาตได้ตลอด ตราบที่ไม่มีการฝ่าฝืนกฎระเบียบร่วมกัน คาดว่าจะเริ่มทยอยดำเนินการออกใบอนุญาตได้ในอีกประมาณ 2 สัปดาห์นับจากนี้ และแล้วเสร็จในเดือน มี.ค. 59      

ในส่วนของการจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าย่านไนท์บาซาร์นั้น นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ระบุว่า เทศบาลนครเชียงใหม่ได้ปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลปกครองเชียงใหม่ และมีการประกาศกำหนด หลักเกณฑ์ การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้าในพื้นที่ผ่อนผัน ลงวันที่ 23 ก.ย. 58       

ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ค้าที่มีใบอนุญาตทั้งหมด 839 ราย รวมทั้ง 69 ราย ที่อยู่ในพื้นที่ผ่อนผันที่ถูกยกเลิก มีพื้นที่จำหน่ายสินค้าตามเดิม แต่จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์โดยมีขนาดของแผงลอยกว้างไม่เกิน 1.10 เมตร ลึกไม่เกิน 1.00 เมตร และสูงไม่เกิน 1.80 เมตร     

อย่างไรก็ตาม พบว่ามีผู้ค้าที่มีพื้นที่แผงกว้างกว่า 1.10 เมตร ไปจนถึง 3.00 เมตร 334 ราย และในจำนวนนี้ 326 รายไม่ยอมให้ความร่วมมือ ทำให้ยังไม่สามารถจัดสรรพื้นที่ให้แก่ผู้ค้าจำนวนหนึ่งจากพื้นที่ผ่อนผันที่ถูกยกเลิกได้ รวมทั้งมีการยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองเชียงใหม่ด้วย เพื่อขอทุเลาการบังคับตามหลักเกณฑ์ของเทศบาลนครเชียงใหม่ แต่ศาลปกครองไม่รับคำร้อง       

จากนี้เทศบาลนครเชียงใหม่เตรียมรวบรวมพยานหลักฐานเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อผู้ค้า 326 รายดังกล่าว รวมทั้งเบื้องต้นอาจมีการพิจารณาไม่ต่อใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะที่จะหมดอายุในวันที่ 19 มี.ค. 59 ให้แก่ผู้ค้าดังกล่าวด้วย แต่ทั้งนี้หากกลุ่มผู้ค้าดังกล่าวเปลี่ยนใจให้ความร่วมมือกันในการจัดระเบียบไนท์บาซาร์ ด้วยการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็จะไม่มีการแจ้งความและพิจารณาใบอนุญาตให้เช่นเดิม 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: