สัดส่วนการติดตั้ง 'โซลาร์รูฟ-โซลาร์ฟาร์ม' ของ 'ญี่ปุ่น-เยอรมัน-ฝรั่งเศส-ไทย'

ทีมข่าว TCIJ : 17 เม.ย. 2559 | อ่านแล้ว 1048 ครั้ง


ทั้งนี้ ในรายงานการศึกษาเรื่อง “โครงการส่งเสริมการติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี “(ระบบผลิตไฟฟ้า ด้วยแสงอาทิตย์สำหรับบ้านและอาคาร) คณะกรรมาธิการปฏิรูปพลังงาน สภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้ระบุถึงสัดส่วนปริมาณการติดตั้งโซลาร์รูฟท็อปและโซลาร์ฟาร์มในประเทศ ญี่ปุ่น เยอรมัน ฝรั่งเศส และไทย ในปี พ.ศ. 2554 ไว้ดังนี้ ญี่ปุ่น โซลาร์รูฟท็อปร้อยละ 98 โซลาร์ฟาร์มร้อยละ 2 เยอรมัน โซลาร์รูฟท็อปร้อยละ 90 โซลาร์ฟาร์มร้อยละ 10 ฝรั่งเศส โซลาร์รูฟท็อปร้อยละ 80 โซลาร์ฟาร์มร้อยละ 20 และไทยโซลาร์รูฟท็อปร้อยละ 6 โซลาร์ฟาร์มร้อยละ 94

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: