คนไทยรู้ยัง : ประกันสังคมจ่ายสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเฉลี่ยเป็นเงินประมาณ 350-450 ล้านบาทต่อเดือน

ทีมข่าว TCIJ : 17 มี.ค. 2559 | อ่านแล้ว 900 ครั้ง

จากข้อมูลปี 2558 พบในเดือนมกราคม 2558 มีผู้ประกันตนมายื่นรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานกว่า 9 หมื่นคน จากยอดผู้ประกันตนทั้งหมดกว่า 11,130,000 คน ส่วนในช่วงเดือนกรกฎาคม 2558 มีผู้ประกันตนมายื่นรับสิทธิมากที่สุดจำนวนกว่า 135,000 คน มีการจ่ายเงินออกไป 488 ล้านบาท หลังจากนั้นในช่วงเดือนอื่น ๆ ในปี 2558 มียอดผู้ประกันตนมายื่นลดลง ขณะที่ปี 2559 เดือนมกราคม 2559 มีผู้ประกันตนมายื่นกรณีว่างงานกว่า 120,000 คน จากยอดผู้ประกันตนกว่า 11,510,000 คน และเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2559 มีผู้ประกันตนเพิ่มขึ้นกว่า 39,000 คน ทั้งนี้หากเทียบกันแล้วมากกว่าปีที่แล้ว ภาวะว่างงานมีน้อย จำนวนเงินสมทบไม่ได้ลดและผู้ประกันตนที่มาใช้สิทธิกรณีว่างงานมีการหมุนเวียนเข้าสู่ตลาดแรงงาน แสดงให้เห็นว่าการว่างงานอยู่ในภาวะปกติ ผู้ประกันตนว่างงานอยู่ไม่นานก็กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน หมุนเวียนเป็นปกติโดยเฉพาะคนที่มีฝีมือหางานใหม่ได้ไม่ยากมีงานรองรับอยู่ตลอด แต่หากเลือกงาน เช่น ต้องการเงินเดือนสูง ๆ อาจว่างงานนาน เป็นต้น

 

ที่มาข้อมูล: สำนักงานประกันสังคม
ที่มาภาพประกอบ: ILO

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: