'กรมบัญชีกลาง' ขอความร่วมมือข้าราชการใช้สายการบิน 'ไทยสมายล์แอร์เวย์' เดินทางไปราชการภายในประเทศ

17 มี.ค. 2559 | อ่านแล้ว 1670 ครั้ง


	'กรมบัญชีกลาง' ขอความร่วมมือข้าราชการใช้สายการบิน 'ไทยสมายล์แอร์เวย์' เดินทางไปราชการภายในประเทศ

ระบุ 'การบินไทย' มี ก.คลังถือหุ้นร้อยละ 51.03 ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ และการบินไทยถือหุ้น 'ไทยสมายล์แอร์เวย์' ทั้งหมดจึงมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจด้วย และเพื่อสนับสนุนสายการบินแห่งชาติ ขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พิจารณาการเดินทางกับสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ 

17 มี.ค. 2559 กรมบัญชีกลาง ออกหนังสือลงวันที่ 2 มี.ค. 2559 แจ้งว่าบริษัทการบินไทยฯ มีกระทรวงการคลังถือหุ้นหลักร้อยละ 51.03 ซึ่งมีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นเมื่อการบินไทยฯ ถือหุ้นร้อยละ 100 ในบริษัท ไทยสมายล์แอร์เวย์ จึงทำให้บริษัทไทยสมายล์แอร์เวย์มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจด้วย ดังนั้น เพื่อการสนับสนุนสายการบินแห่งชาติ จึงขอให้ส่วนราชการและหน่วยงานอื่นของรัฐ พิจารณาเลือกซื้อบัตรโดยสารจากสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ด้วย

โดยรายละเอียดของหนังสือทั้งหมดมีดังต่อไปนี้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ