'คณะสงฆ์-กำนันผู้ใหญ่บ้าน-องค์กรชาวพุทธเชียงใหม่' ค้าน 'นิคมฮาลาล' 

17 ก.พ. 2559 | อ่านแล้ว 954 ครั้ง


	'คณะสงฆ์-กำนันผู้ใหญ่บ้าน-องค์กรชาวพุทธเชียงใหม่' ค้าน 'นิคมฮาลาล' 

คณะสงฆ์เชียงใหม่พร้อมด้วยสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน, สันนิบาตเทศบาล และองค์กรชาวพุทธเชียงใหม่ รวม 12 องค์กร ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงคัดค้านการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่อย่างเด็ดขาด ยืนยันเจตนารมณ์เรียกร้องลบทิ้งออกจากแผนยุทธศาสตร์จังหวัด ด้านผู้ว่าฯ รับหนังสือแล้วยืนยันไม่อยู่ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (ที่มาภาพ: ASTV ผู้จัดการออนไลน์)

17 ก.พ. 2559 ASTV ผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่าเมื่อวันที่ 15 ก.พ. ที่ผ่านมาที่วัดเจ็ดยอด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมการหารือเกี่ยวกับประเด็นการคัดค้านความพยายามจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยตัวแทนจากสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่, สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่นำโดยนายกมลศิษฐ์ โรจน์ธนภิวัช สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่ ที่นำกำนันผู้ใหญ่บ้านและตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากทั้ง 25 อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่เข้าร่วม     

ทั้งนี้ในการประชุมครั้งนี้เป็นการลงนามในบันทึกข้อตกลงเพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ถอนโครงการสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลออกจากยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี 12 องค์กรที่ร่วมลงนามในบันทึกดังกล่าวนี้ ประกอบด้วย ศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์เผยแพร่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่, พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่, ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่, สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่, สมาคมสหธรรมเชียงใหม่ เป็นต้น 

โดยเนื้อหาและข้อเรียกร้องในบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนั้น ระบุเหตุผลในการคัดค้านว่า เนื่องจากหวั่นเกรงว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบหลายด้านตามมาในพื้นที่ ทั้งปัญหามลพิษและของเสียจากกระบวนการผลิตปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งแตกแยกเนื่องจากความแตกต่างทางวิถีชีวิต

ทั้งนี้ มีข้อเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ถอนโครงการก่อสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลออกจากยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งไม่ยินยอมให้หน่วยงานหรือองค์กรใดๆ จัดสร้างนิคมดังกล่าวในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเด็ดขาด หากพบว่าหน่วยงานหรือองค์กรใดๆ ยังคงมีความพยายามจัดสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่ จะมีการเคลื่อนไหวคัดค้านจนถึงที่สุด     

สำหรับหนังสือลงนามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวนี้ ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่, สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรที่ร่วมลงนาม มีการนัดหมายกันว่าจะนำเข้ายื่นต่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 16 ก.พ. เพื่อแสดงจุดยืนและเจตนารมณ์คัดค้านการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเด็ดขาด รวมทั้งเรียกร้องให้มีการดำเนินการตามเจตนารมณ์ 

จากนั้นในวันที่ 16 ก.พ. ที่ผ่านมา ASTV ผู้จัดการออนไลน์ รายงานว่าที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ พระครูอมรธรรมทัต เจ้าอาวาสวัดพันอ้น ในฐานะประธานศูนย์ เผยแพร่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และนายสมศักดิ์ ไพศาลสัจธรรม นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ และที่ปรึกษาสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านแห่งประเทศไทย พร้อมพวกจำนวนหนึ่ง เป็นตัวแทน 12 องค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ให้ถอนโครงการสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลออกจากยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่ วานนี้ (15 ก.พ.) ที่วัดเจ็ดยอด ในตัวเมืองเชียงใหม่ เข้าพบนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยื่นหนังสือบันทึกข้อตกลงดังกล่าวและยืนยันเจตนารมณ์คัดค้านการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่อย่างเด็ดขาด

ทั้งนี้ นายปวิณ ชี้แจงว่า โครงการสร้างนิคมอุตสาหกรรมฮาลาล ไม่ได้มีการบรรจุไว้ในยุทธศาสตร์ของจังหวัดเชียงใหม่แต่อย่างใด ซึ่งน่าจะเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าในแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2557-2560) ฉบับทบทวนใหม่(รอบปี พ.ศ.2560) ที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) มีโครงการส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดผลิตภัณฑ์/ฮาลาลจังหวัดเชียงใหม่ และโครงการส่งเสริมฮาลาลเพื่อการท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม      

สำหรับทั้งสองโครงการเป็นโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในเรื่องของ Northern Food Valley และการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ แต่ยืนยันว่าไม่มีการบรรจุโครงการนิคมหรือสวนอุตสาหกรรมฮาลาลไว้ในแผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 

นอกจากนี้ย้ำว่าหากจะมีโครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมใดๆ ก็ตามในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จะต้องมีขั้นตอนกระบวนการที่เปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้รับทราบอย่างละเอียด รวมทั้งได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ประกอบการพิจารณาตัดสินใจอย่างแน่นอน       

โดยเบื้องต้นพระครูอมรธรรมทัต และนายสมศักดิ์ พร้อมด้วยตัวแทน 12 องค์กรในจังหวัดเชียงใหม่ได้แสดงความพอใจหลังจากที่ได้รับฟังคำชี้แจงจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่และเดินทางกลับ อย่างไรก็ตาม ยังคงยืนยันความต้องการและเจตนารมณ์คัดค้านการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฮาลาลในจังหวัดเชียงใหม่อย่างเด็ดขาดเช่นเดิม เนื่องจากหวั่นเกรงว่าโครงการดังกล่าวจะส่งผลกระทบหลายด้านตามมาในพื้นที่ ทั้งปัญหามลพิษและของเสียจากกระบวนการผลิต ปัญหาสิ่งแวดล้อม รวมทั้งปัญหาความขัดแย้งแตกแยกเนื่องจากความแตกต่างทางวิถีชีวิต หากพบว่ายังคงมีความพยายามดังกล่าวจะเคลื่อนไหวคัดค้านจนถึงที่สุด

ในส่วนของ 12 องค์กรที่ร่วมลงนามในบันทึกดังกล่าวและมีการยื่นให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ในครั้งนี้ ประกอบด้วยศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่, ศูนย์เผยแพร่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่, พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่, ยุวพุทธิกสมาคมจังหวัดเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่, สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านจังหวัดเชียงใหม่, สันนิบาตเทศบาลจังหวัดเชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, กลุ่มหนุ่มสาวจังหวัดเชียงใหม่, สมาคมสหธรรมเชียงใหม่ เป็นต้น 

 

 

 

 

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: