ท่าอากาศยานไทยมีกำไรไตรมาส 3 ปี 2559 ที่ 5,064 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24%

16 ส.ค. 2559 | อ่านแล้ว 998 ครั้ง


	ท่าอากาศยานไทยมีกำไรไตรมาส 3 ปี 2559 ที่ 5,064 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24%

บมจ.ท่าอากาศยานไทย เผยกำไรไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2559 อยู่ที่ 5,064 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 989 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว (ที่มาภาพข่าว: moneychannel.co.th)

เว็บไซต์ moneychannel.co.th รายงานว่า AOT หรือ บมจ.ท่าอากาศยานไทย เผยกำไรไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2559 (สิ้นสุดเดือนมิ.ย.) อยู่ที่ 5,064 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 989 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 24% เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันปีก่อน งวด 6 เดือนแรก กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 15,257 ล้านบาท จาก 12,878 ล้านบาทในงวดเดียวกันปีที่แล้ว

รายได้จากการขายหรือการให้บริการเพิ่มขึ้น 1,716 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15.8% จากการเพิ่มขึ้นทั้งรายได้เกี่ยวกับกิจการการบิน 731 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11.4% และรายได้ที่ไม่เกี่ยวกับกิจการการบิน 984 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 22.0% เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนเที่ยวบินและจำนวนผู้โดยสาร

ส่วนรายได้อื่นเพิ่มขึ้น 408 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 97.6% เกิดจากการที่ AOT ได้รับค่าสินไหมทดแทนเพื่อชดเชยค่าเสียหายกรณีเกิดเหตุน้ำท่วมท่าอากาศยานดอนเมืองในช่วงปลายปี 2554 จำนวน 464 ล้านบาท ด้านค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึ้น 966 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 15% ส่วนใหญ่เกิดจากการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างภายนอก ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน และค่าเสื่อมราคา สำหรับค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 167 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 16% สอดคล้องกับกำไรที่เพิ่มขึ้น 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: