ตั้งบอร์ดการยาง แจกข้าวสาร4 ล้านถุง-ขายสิ้นค้าต่ำกว่าตลาดช่วยชาวสวนยางภาคใต้

16 ม.ค. 2559 | อ่านแล้ว 456 ครั้ง


	ตั้งบอร์ดการยาง แจกข้าวสาร4 ล้านถุง-ขายสิ้นค้าต่ำกว่าตลาดช่วยชาวสวนยางภาคใต้

มติครม. ตั้งบอร์ดช่วยชาวสาวนยาง เพิ่มสัดส่วนคุรุภัณฑ์รัฐที่ทำจากยางพารา ตั้งโครงการแจกข้าวสารกว่า 8 แสนครัวเรือน พร้อมขายสิ้นค้าอุปโภคบริโภคให้ชาวสวนยางในราคาต่ำกว่าท้องตลาดใน 14 จังหวัดภาคใต้ (ที่มาภาพ: สถาบันวิจัยยาง)

16 ม.ค.58 เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจรายงานเมื่อวันที่ 14 ม.ค. ที่ผ่านมาว่า ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) วันที่ 12 ม.ค. 59 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน มีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับยางพารา ที่ประชุมได้มีมติแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใน คณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย หรือบอร์ด กยท. เพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ยางพาราตกต่ำ ให้ ให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้ยางพาราในวัสดุ ครุภัณฑ์ และสิ่งก่อสร้างต่างๆ โดยคำนึงถึงคุณลักษณะเฉพาะที่มีความเหมาะสมด้านเทคนิค และส่งให้สำนักงบประมาณรวมรวมเสนอนายกรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป 

นอกจากนี้ที่ประชุมมีมติอนุมัติมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยางตามที่กระทรวงพาณิชย์เสนอ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาราคายางพาราตกต่ำ โดยให้มีโครงการข้าวสารบรรจุถุงคุณภาพดีเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีรายได้ไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพโดยเป็นข้าวสารเจ้าร้อยละ 5 ขนาด 5 กิโลกรัม จำนวน 8.02 แสนครัวเรือนจำนวน 4.01 ล้านถุง รวมถึงการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็น เช่น ข้าวสาร น้ำมันพืช ไข่ไก่ น้ำตาลทรายในราคาต่ำกว่าตลาดร้อยละ 20-40 ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ