'ไทย-เวียดนาม' ลงนามร่วมมือศึกษาความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

15 มิ.ย. 2559 | อ่านแล้ว 852 ครั้ง


	'ไทย-เวียดนาม' ลงนามร่วมมือศึกษาความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติของไทยลงนามความร่วมมือกับ VINATOM ของเวียดนาม ร่วมวิจัยและสร้างมาตรการความปลอดภัยทางนิวเคลียร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้านงานวิจัยด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ เพื่อสนับสนุนการสร้างมาตรการความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในภูมิภาค (ที่มาภาพ: thaigov.go.th)

15 มิ.ย. 2559 เว็บไซต์รัฐบาลไทย รายงานว่าเมื่อเร็วๆ นี้ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) โดยผู้อำนวยการ และ VINATOM โดย Dr. Tran Chi Thanh, President of VINATOM ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง สทน. และ VINATOM ด้านการใช้ประโยชน์จากพลังงานปรมาณูในทางสันติ (the Arrangement between Thailand Institute of Nuclear Technology (TINT) and Vietnam Atomic Energy Institute (VINATOM) on cooperation in the peaceful uses of nuclear energy) รวมทั้ง มีการหารือเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างสองหน่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความร่วมมือด้านงานวิจัยด้านความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนการสร้างมาตรการความปลอดภัยของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในภูมิภาค รวมถึง สนับสนุนการจัดทำแผนบรรเทาสาธารณภัยจากอุบัติเหตุทางนิวเคลียร์ แผนการจัดการเหตุฉุกเฉิน และการวิเคราะห์สถานการณ์ (scenario analysis) เพื่อให้เกิดแนวทางและมาตรการในการดำเนินงานร่วมกันในภูมิภาคอย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดกรณีฉุกเฉินทางนิวเคลียร์

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: