รายได้ ตำแหน่งงาน นักข่าวหญิงในเอเชีย

รวิวรรณ รักถิ่นกำเนิด : 14 ก.พ. 2559 | อ่านแล้ว 822 ครั้ง


พบว่าในหลายประเทศ สัดส่วนค่าตอบแทน และความก้าวหน้าในตำแหน่งงานของนักข่าวหญิง ยังเป็นรองนักข่าวชาย

ผลการสำรวจพบว่า นักข่าวส่วนใหญ่ทั้งหญิงและชายกว่าครึ่งทำงานในสื่อประเภทหนังสือพิมพ์  คิดเป็นร้อย 57.2 รองลงมาคือ สื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 28.5 สื่อออนไลน์และสื่อดิจิตอล ร้อยละ 25.4 วิทยุ ร้อยละ 20.5 และ 19.5 ขณะที่สัดส่วนระหว่างนักข่าวชายและหญิงในสื่อประเภทต่างๆ มีแนวโน้มที่ใกล้เคียงกัน โดยสื่อนิตยสารมีจำนวนนักข่าวหญิงมากกว่านักข่าวชายอยู่ในอันดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตามเมื่อเทียบสัดส่วนจากตำแหน่งงานพบว่า นักข่าวหญิงส่วนใหญ่อยู่ในตำแหน่งผู้ประกาศข่าว และเขียนบทความหรือบทสัมภาษณ์ ขณะที่ตำแหน่งบรรณาธิการ ผู้ผลิตรายการ ส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งของนักข่าวชาย

ด้านช่องว่างรายได้ระหว่างนักข่าวหญิงชาย  โดยเฉลี่ยนักข่าวหญิงมีรายได้ 437 เหรียญสหรัฐต่อเดือน หรือประมาณ 15,483 บาท ขณะที่นักข่าวชายมีรายได้ 506 เหรียญสหรัฐต่อเดือน หรือ 17,928 บาท ซึ่งในจำนวนนี้พบว่าร้อยละ15 ของนักข่าวหญิงและร้อยละ 8 ของนักข่าวชายมีรายได้ต่ำกว่า 80 เหรียญสหรัฐต่อเดือน หรือ 2,834 บาท โดยนักข่าวหญิงในประเทศปากีสถาน ได้รับเงินเดือนเพียง 50 เหรียญสหรัฐ หรือ 1,771 บาท

แหล่งที่มาข้อมูล: Inside the News: Challenges and Aspirations of Women Journalists in Asia and the Pacific

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ