อ.เมือง เชียงใหม่ เตรียมตรวจสอบโรงแรมเถื่อนทุกตำบล

14 ธ.ค. 2559 | อ่านแล้ว 1496 ครั้ง


	อ.เมือง เชียงใหม่ เตรียมตรวจสอบโรงแรมเถื่อนทุกตำบล

นายอำเภอเมืองเชียงใหม่เปิดแผนปฏิบัติการจัดชุดทำงานออกตรวจสอบโรงแรมทุกตำบล ตั้งเป้าลุยทุกสัปดาห์ เตรียมดันเป็นนโยบายระดับจังหวัด เผยเชียงใหม่มีโรงแรมที่ประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมายเพียง 300 กว่าแห่งเท่านั้น [ที่มาภาพประกอบ: jp26jp(CC0 Public Domain)]

เว็บไซต์ฐานเศรษฐกิจ รายงานเมื่อวันที่ 13 ธ.ค. 2559 ที่ผ่านมาว่า นายศรัณยู มีทองคำ นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่ผ่านมา มีการดำเนินคดีโรงแรมในเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ที่ไม่ได้รับอนุญาตจำนวน 11 แห่ง ล่าสุดห้ามโรงแรมเดอะคอร์ เปิดกิจการแล้ว เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุญาตการประกอบกิจการ ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินคดี

ทั้งนี้ โรงแรมในเชียงใหม่ที่ประกอบกิจการถูกต้องตามกฎหมายมีประมาณ 300 กว่าแห่ง โรงแรม ส่วนที่ไม่ได้รับอนุญาตมีจำนวนมาก เนื่องจากติดขัดในเรื่องของสภาพอาคาร ปัญหากฎหมายควบคุมอาคาร หรือกฎหมายของโรงแรมที่กำหนดขนาดความกว้างของบันได ความกว้างของห้อง พื้นที่จอดรถ ซึ่งทางอำเภอพยายามกวดขันให้ถูกต้องตามกฎหมาย

สำหรับโรงแรมที่ไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้อง ทางอำเภอได้เชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทุกแห่ง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย อำเภอเมือง สถานีตำรวจภูธรทั้ง 4 แห่งในเขตพื้นที่ รวมถึงตำรวจท่องเที่ยวมาหารือกัน กำหนดให้แต่ละพื้นที่สรุปรายงานการตรวจสอบว่า ในแต่ละพื้นที่ของ อปท.ต้องทราบจำนวนอาคารเกิดใหม่ เพราะในการก่อสร้างจะต้องได้รับอนุญาตจาก อปท.ก่อน เริ่มจาก ใบอ.1 (ใบอนุญาตที่ให้ก่อสร้างอาคาร) ส่วนที่ 2 คือใบอนุญาตให้ใช้อาคาร เมื่ออาคารถูกต้องตามแบบแปลนเรียบร้อยแล้วเขาก็อนุญาตให้ใช้อาคาร คือออกใบ อ. 6 ให้ จึงจะเปิดกิจการได้

นอกจากนั้น ต้องดูว่ามีการดัดแปลงอาคาร จากอาคารพาณิชย์ หรืออาคารที่อยู่อาศัยเป็นอาคารที่พัก การดัดแปลงอาคารต้องเป็นไปตาม พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมอาคาร คือต้องขออนุญาตอปท.ในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนั้น อปท.แต่ละแห่งเมื่อตรวจสอบสอบแล้วจะส่งให้ทางอำเภอซึ่งปีที่ผ่านมาทางอำเภอเมืองเชียงใหม่ได้จับกุมโรงแรมผิดกฎหมาย ประมาณ 10 กว่า เฉลี่ยเดือนละประมาณ 1-2 แห่งตามภารกิจ ส่วนใหญ่ได้รับการร้องเรียนทั้งจากสมาคมโรงแรมไทยฯ ประสานมาทางกระทรวง ส่วนที่สองได้รับการร้องเรียนจากในพื้นที่ ผ่านศูนย์ดำรงธรรม เราก็เข้าไปจับกุม บางที่จับแล้วยังเปิดดำเนินการต่อเราก็จับซ้ำเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ในกรณีจับซ้ำแล้วยังไม่ปฏิบัติไปตามกฎหมาย จำเป็นต้องปิดกิจการ

ทั้งนี้ก็อยากให้ทุกโรงแรมเป็นไปตามกฎหมาย ตอนนี้ก็ออกแผนปฏิบัติการณ์ ก็คุยกับทีมงานว่าตอนนี้อยู่ในความสนใจของทุกฝ่าย อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งในการจัดชุดออกตรวจในแต่ละตำบล ตั้งคณะทีมงานประกอบด้วย ฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นหลัก เสริมด้วยแรงงาน ทางท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนร่วม ก็พยายามจะเริ่มออกดำเนินการ ก็เริ่มจากสัปดาห์นี้ และวันนี้ก็มีการประชุมหารือในเรื่องของการกำหนดมาตรการในระดับจังหวัดในการดำเนินการ อาจจะรอฟังนโยบายของจังหวัดอีกทีหนึ่ง

นายอำเภอเมืองเชียงใหม่ กล่าวถึง แผนปฏิบัติการตรวจสอบโรงแรมเถื่อนในพื้นที่ว่า ส่วนใหญ่จะมีข้อมูลจากที่สำรวจไว้ ส่วนที่สองให้ทาง อปท.ในพื้นที่ไปตรวจสอบอาคารที่ได้รับอนุญาตขึ้นมาใหม่ และตรวจสอบในลักษณะขึ้นป้ายในลักษณะว่าเป็นโรงแรม เป็นห้องพักลักษณะต่ำกว่าเดือน เช่น วันละ 350 บาทต่อคืน หรือขึ้นป้ายว่ารีสอร์ต ซึ่งก็คือที่พัก ก็ต้องไปดูจำนวนห้อง ต้องดูว่าเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายหรือไม่

“ในการขออนุญาตสร้างโรงแรม ผู้ประกอบการต้องมายื่นขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมตั้งแต่แรก ถ้าเข้าในลักษณะที่สามารถดำเนินการได้ เราก็ไปตรวจแล้วตั้งคณะทำงานออกไปตรวจแล้วเสนอจังหวัดไป จังหวัดจะมีคณะกรรมการระดับจังหวัดอีกคณะหนึ่งมากลั่นกรองและรับอนุญาต เมื่อรับอนุญาตเรียบร้อยทางนายทะเบียนจังหวัดจะส่งเรื่องแจ้งมาที่อำเภอให้แจ้งผู้ประกอบการเพื่อยื่นชำระค่าใบอนุญาตและค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรม”

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: