ขยายเวลาจดทะเบียน 'ตุ๊กตุ๊กเอื้ออาทร' เพิ่มอีก 6 เดือน

14 ก.ย. 2559 | อ่านแล้ว 967 ครั้ง


	ขยายเวลาจดทะเบียน 'ตุ๊กตุ๊กเอื้ออาทร' เพิ่มอีก 6 เดือน

กรมการขนส่งทางบก ขยายเวลาจดทะเบียนรถตุ๊กตุ๊ก โครงการสามล้อเอื้ออาทรเพิ่มอีก 6 เดือน เพื่อสนับสนุนการสร้างอาชีพอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และภาครัฐสามารถควบคุมคุณภาพการให้บริการที่ดีได้ (ที่มาภาพประกอบ: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย)

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานเมื่อวันที่ 12 ก.ย. 2559 ที่ผ่านมาว่านายณันทพงศ์ เชิดชู รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคม ขยายเวลาการรับจดทะเบียนรถยนต์สามล้อรับจ้างหรือรถตุ๊กตุ๊ก ในเขตกรุงเทพมหานคร ตามโครงการสามล้อเอื้ออาทรกระทรวงคมนาคม โดยขยายระยะเวลาเป็นสิ้นสุดวันที่ 17 มกราคม 2560 จากเดิมสิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา เนื่องจากพบว่าจากจำนวนผู้ได้รับสิทธิสามารถจดทะเบียนเป็นรถยนต์รับจ้างสามล้อทั้งหมด 412 ราย มีผู้นำรถมาจดทะเบียน 287 ราย คงเหลือยังไม่ได้มาจดทะเบียนอีก 125 ราย จากปัญหาการขอสินเชื่อสถาบันการเงินใช้เวลานาน ส่งผลให้การสั่งผลิตรถล่าช้า จึงไม่สามารถนำรถมาจดทะเบียนได้ทัน จึงขยายเวลาการนำรถมาจดทะเบียนออกไปอีก 6 เดือน จนถึงวันที่ 17 มกราคม 2560 หากพ้นกำหนดระยะเวลาขยาย จะไม่มีการผ่อนผันเพิ่มเติมอีก และให้ถือว่าสิทธิการจดทะเบียนที่ได้รับเป็นโมฆะ

รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวด้วยว่า กระทรวงคมนาคม ได้ผลักดันโครงการสามล้อเอื้ออาทร ให้มีการจดทะเบียนรถรับจ้างเพิ่มขึ้น 2,500 คัน ในกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ผู้ขับรถตุ๊กตุ๊กมีรถเป็นของตัวเอง และควบคุมให้รถใช้พลังงานสะอาด และพลังงานทดแทน โดยกำหนดคุณสมบัติให้รถทุกคันต้องใช้ก๊าซเอ็นจีวี นอกจากนี้ ยังมีมาตรการควบคุมการให้บริการเช่นเดียวกับรถโดยสารสาธารณะประเภทอื่น ๆ ซึ่งต้องให้บริการที่ดี ปลอดภัย เพราะนักท่องเที่ยวนิยมใช้บริการจำนวนมาก

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: