มูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่สำคัญปี 2558

ทีมข่าว TCIJ : 13 พ.ย. 2559


1.  ยางธรรมชาติ มูลค่าการส่งออก 193,938 ล้านบาท

2.  ข้าวและผลิตภัณฑ์ 172,778 ล้านบาท

3.  มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ 115,889 ล้านบาท

4.  ปลาและผลิตภัณฑ์ 109,792 ล้านบาท

5.  ผลไม้และผลิตภัณฑ์ 106,184 ล้านบาท

6.  น้ำตาลและผลิตภัณฑ์ 98,309 ล้านบาท

7.  เนื้อไก่และผลิตภัณฑ์ 81,176 ล้านบาท

8.  กุ้งและผลิตภัณฑ์ 57,481 ล้านบาท

9.  ผักและผลิตภัณฑ์ 23,054 ล้านบาท และ

10.  กากและเศษที่เหลือใช้ทำอาหารสัตว์ 19,619 ล้านบาท

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ