จีนลงทุนในไทยปี 2559 กว่า 24,288 ล้านสูงขึ้น 120% จากปี 2558 

13 ธ.ค. 2559 | อ่านแล้ว 4721 ครั้ง


	จีนลงทุนในไทยปี 2559 กว่า 24,288 ล้านสูงขึ้น 120% จากปี 2558 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ระบุการลงทุนจากจีนในปี 2559 นี้มี 69 โครงการ เม็ดเงินลงทุนอยู่ที่ 24,288 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 120% จากปี 2558 ซึ่งจีนถือเป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนโดยตรงในไทยสูงสุดเป็นอันดับสอง รองจากประเทศญี่ปุ่น

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 12 ธ.ค. 2559 ที่ผ่านมาว่า นางอรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยถึงการเดินทางเยือนกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายและการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษระหว่างไทย-จีน ว่า หลังจากได้มีการพบปะภาคธุรกิจขนาดกลางของจีนเกือบ 10 ราย พบว่า นักธุรกิจจีนมีความสนใจที่จะมาลงทุนในประเทศไทย โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิตอล อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และเครื่องจักรอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมการแพทย์ ซึ่งไทยและจีนมีการดำเนินนโยบายที่สอดคล้องกัน ดังนั้น จึงเชื่อว่า หากไทยสามารถดึงนักลงทุนจีนให้เข้าไปขยายธุรกิจ รวมถึงตั้งฐานการผลิตในไทยได้ เชื่อว่า จะทำให้มีปริมาณการลงทุนจากจีนเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 20 – 30 % ได้ในอนาคต โดยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ระบุการลงทุนจากจีนในปีนี้มี 69 โครงการ เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 77% โดยมีเงินลงทุนอยู่ที่ 24,288 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 120 % จากปี 2558 ซึ่งจีนถือเป็นประเทศที่เข้ามาลงทุนโดยตรงในไทยสูงสุดเป็นอันดับสองรองจากประเทศญี่ปุ่น

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุนการร่วมทุนการทำธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ SME ของไทยและจีน ทางกระทรวงอุตสาหกรรม มีแผนส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจระหว่างไทย-จีน ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นอุตสาหกรรม S-Curve ของรัฐบาลหลายสาขา ซึ่งจะจับคู่ธุรกิจในลักษณะจังหวัดต่อจังหวัด เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตของผู้ประกอบการไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีมูลค่าการค้าระหว่างไทย-จีน ในธุรกิจระดับกลางเพิ่มมากขึ้น

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: