เผยทวงคืนผืนป่าจากกลุ่มผู้บุกรุกในปีนี้ได้แล้วกว่า 90,000 ไร่

13 ก.ย. 2559 | อ่านแล้ว 789 ครั้ง


	เผยทวงคืนผืนป่าจากกลุ่มผู้บุกรุกในปีนี้ได้แล้วกว่า 90,000 ไร่

กรมป่าไม้ทวงคืนผืนป่าจากกลุ่มผู้บุกรุกในปีนี้ได้แล้วกว่า 90,000 ไร่ พร้อมเร่งตรวจสอบพิสูจน์สิทธิ์การได้มาของพื้นที่สร้างรีสอร์ทรุกล้ำเขตป่ากว่า 1,000 แห่งว่าได้มาถูกต้องตามกฎหมาย หรือมีเอกสารสิทธิ์ครอบครองหรือไม่ (ที่มาภาพประกอบ: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย)

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานว่านายชลธิศ สุรัสวดี อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงความคืบหน้าการทวงคืนผืนป่าเมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2559 ที่ผ่านมาว่าได้เร่งทวงคืนผืนป่าที่ถูกกลุ่มนายทุนบุกรุกในปีนี้กว่า 90,000 ไร่ จากแผนทั้งหมดที่ตั้งเป้าไว้ 100,000 ไร่ คาดว่าก่อนหมดสิ้นปีงบประมาณ 2559 จะสามารถดำเนินการได้ทั้งหมดตามแผนที่วางไว้ โดยทำควบคู่กับการดูแลรักษาพื้นที่ป่าไม้ของประเทศที่เหลืออยู่ให้มีความสมบูรณ์ไม่ถูกบุกรุกเพิ่มอีก ซึ่งจากสถิติระหว่างปี 2551-2557 พบว่าประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้สูญหายถึงปีละกว่า 100,000 ไร่ แต่กลับพบว่าหลังดำเนินนโยบายทวงคืนผืนป่าระหว่างปี 2558 จนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของสภาพป่าในประเทศมีการบุกรุกพื้นที่น้อยลงถือเป็นสัญญาณที่ดีในการเพิ่มพื้นที่ป่าของประเทศในอีก 20 ปีข้างหน้าให้ได้ตามแผนของภาครัฐ ทั้งนี้ จะเดินหน้าเข้าพื้นที่ตรวจสอบและตรวจพิสูจน์สิทธิ์บ้านพักตากอากาศและรีสอร์ทว่าได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและมีเอกสารสิทธิ์ครอบครองหรือไม่ ที่สำคัญเป็นผู้เหมาะสมหรือผู้ยากไร้ที่สมควรได้รับสิทธิ์ทำกินตามที่รัฐจัดสรรด้วยหรือไม่ โดยในเบื้องต้นมีรายชื่อรีสอร์ที่ตั้งรุกล้ำเขตป่าไม้แล้วมากกว่า 1,000 แห่ง

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: