สมาคมชาวไร่สับปะรดหนุนมี กม. ต้องมีสัญญารับซื้อจากโรงงานก่อนปลูกสับปะรด

13 ก.ค. 2559 | อ่านแล้ว 1396 ครั้ง


	สมาคมชาวไร่สับปะรดหนุนมี กม. ต้องมีสัญญารับซื้อจากโรงงานก่อนปลูกสับปะรด

สมาคมชาวไร่สับปะรดไทยผลักดันรัฐออกกฎหมายทำเกษตรกรปลูกสับปะรด ต้องมีสัญญารับซื้อผลผลิตจากโรงงานก่อนปลูก ป้องกันปัญหาล้นตลาดหลังราคาสับปะรดสูงสุดเป็นประวัติการณ์ (ที่มาภาพประกอบ: mcot.net)

ครอบครัวข่าว รายงานว่านายสุรัตน์ มุนินทรวงศ์ นายกสมาคมชาวไร่สับปะรดไทย กล่าวว่า ปัญหาภัยแล้งทำให้ราคาสับปะรดรับซื้อหน้าโรงงานสูงถึงกิโลกรัมละ 12 บาท จากในอดีตเคยสูงสุดเพียง 6-7 บาท ทำให้มีเกษตรกรที่ทำอาชีพอื่นหันมาปลูกสับปะรดกันจำนวนมากเพื่อหวังราคาสูงในระยะสั้น จึงกังวลว่าจะเกิดปัญหาล้นตลาดและทำให้เกษตรกรที่ปลูกสับปะรดเป็นอาชีพตัวจริงต้องประสบปัญหาด้านราคาและตลาดรับซื้อ จึงได้ร่วมมือกับสภาเกษตรกรแห่งชาติ จัดทำร่างกฎหมายบังคับใช้การทำสัญญาซื้อขายสับปะรดล่วงหน้า คือ เกษตรกรที่จะเข้ามาปลูกสับปะรดจะต้องมีสัญญารับซื้อจากโรงงาน และมาขึ้นทะเบียนเกษตรกร ที่ผ่านมามีการปฎิบัติแต่ไม่ใช่ข้อบังคับทางกฎหมาย จึงไม่ได้รับความร่วมมือมากนัก ทางสมาคมและสภาเกษตรกรฯ จะเร่งผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวเข้าสู่ยุทธศาสตร์สับปะรดเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีภายใน1-2 เดือน นี้

ทั้งนี้ ปัจจุบันมีผู้ปลูกสับปะรดกว่า 40,000 ราย และ มีโรงงานรับซื้อรายใหญ่จำนวน 20 โรงงาน ขณะที่ความต้องการสับปะรดสำหรับการบริโภคและส่งออกจะอยู่ไม่เกิน 2 ล้านตันต่อปี หากเกินว่านี้จะราคาตก

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ