เชียงใหม่แล้งหนัก-เขื่อนแม่กวงงดปล่อยน้ำทำนาปรัง

11 ม.ค. 2559 | อ่านแล้ว 972 ครั้ง


	เชียงใหม่แล้งหนัก-เขื่อนแม่กวงงดปล่อยน้ำทำนาปรัง

ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่ เหลือน้ำกักเก็บเพียง 31 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 12 ของความจุ ทำให้ไม่สามารถส่งน้ำสนับสนุนการปลูกข้าวนาปรังได้ ชลประทานจึงขอให้เกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรัง ซึ่งอาจทำให้ผลผลิตเสียหายได้ (ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย)

11 ม.ค. 2559 สำนักข่าวไทยรายงานว่าสถานการณ์ภัยแล้งใน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เริ่มทวีความรุนแรงและมาเร็วกว่าทุกปี ขณะนี้ปริมาณน้ำในเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เหลือน้ำกักเก็บเพียง 31 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือร้อยละ 12 ของความจุ ทำให้ไม่สามารถส่งน้ำสนับสนุนการปลูกข้าวนาปรังได้ ชลประทานจึงขอให้เกษตรกรงดปลูกข้าวนาปรัง ซึ่งอาจทำให้ผลผลิตเสียหายได้ และจะส่งน้ำให้เพื่อรักษาระบบนิเวศและให้กับไม้ผลยืนต้น เพื่อบรรเทาภัยแล้งในช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน เดือนละ 3 ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ทำให้ขณะนี้ข้าวนาปรังของเกษตรกรที่ปลูกไว้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เริ่มขาดน้ำ ยืนต้นตายนับ 100 ไร่ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาดอน ส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำหนองบัวพระเจ้าหลวง ระดับน้ำลดลงกว่า 1 เมตร ทำให้ต้นดอกบัวที่ปลูกไว้ ยืนต้นแห้งตายเป็นจำนวนมากเช่นกัน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: