คนไทยรู้ยัง : เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ของประเทศผู้ผลิตข้าว 10 อันดับแรกของโลกปี 2557/58

ทีมข่าว TCIJ : 10 พ.ย. 2559 | อ่านแล้ว 899 ครั้ง

1. จีน

 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว 189,438,000 ไร่ ผลผลิต 144,560,000 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 763 กก./ไร่

2. อินเดีย

 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว 268,750,000 ไร่ ผลผลิต 104,800,000 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 390 กก./ไร่

3. อินโดนีเซีย

 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว 73,938,000 ไร่ ผลผลิต 35,560,000 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 481 กก./ไร่

4. บังกลาเทศ

 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว 73,688,000 ไร่ ผลผลิต 34,500,000 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 468 กก./ไร่

5. เวียดนาม

 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว 55,503,000 ไร่ ผลผลิต 31,635,000 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 570 กก./ไร่

6. ไทย

 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว 48,688,000 ไร่ ผลผลิต 28,240,000 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 580 กก./ไร่

7. เมียนมา

 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว 43,938,000 ไร่ ผลผลิต 12,600,000 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 287 กก./ไร่

8. ฟิลิปปินส์

 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว 29,438,000 ไร่ ผลผลิต 11,920,000 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 405 กก./ไร่

9. บราซิล

 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว 14,375,000 ไร่ ผลผลิต 8,470,000 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 589 กก./ไร่

10. ญี่ปุ่น

 

เนื้อที่เก็บเกี่ยว 10,063,000 ไร่ ผลผลิต 7,840,000 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 779 กก./ไร่

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: