คนไทยรู้ยัง : ผู้หญิงโสดจีนอายุ 30 ปีขึ้นไปเพิ่มขึ้นจนเป็นสถิติใหม่

ทีมข่าว TCIJ : 10 มี.ค. 2559 | อ่านแล้ว 1126 ครั้ง

ประมาณร้อยละ 92.5 ของผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานเหล่านี้อาศัยอยู่ในเมือง และประมาณร้อยละ 81.1 ของพวกเธอจบการศึกษาระดับวิทยาลัยหรือระดับที่สูงกว่านั้น ในทางกลับกันผู้ชายส่วนใหญ่ที่ยังไม่แต่งงานนั้นอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบท และมากกว่าครึ่งหนึ่งของพวกเขาจบการศึกษาแค่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ถึงแม้ว่าผู้หญิงโสดในเมืองมักจะมีระดับการศึกษาที่ดีและมีอิสระทางการเงิน แต่ผู้ชายชาวจีนกลับมีแนวโน้มที่จะแต่งงานกับผู้หญิงที่อ่อนวัยกว่า และมีการศึกษาต่ำกว่าตนเอง

 

ที่มาข้อมูล: China Xinhua News
ที่มาภาพประกอบ: 
qz.com

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: