ปี 2559 อาจมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูง 160,000 คน

10 ก.พ. 2559 | อ่านแล้ว 1774 ครั้ง


	ปี 2559 อาจมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูง 160,000 คน

กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคปี 2559 อาจมีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูง 160,000 คน หากไม่ป้องกัน เรียกร้องประชาชนช่วยกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย (ที่มาภาพ: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย)

10 ก.พ. 2559 นายแพทย์อำนวย กาจีนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กล่าวกับ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 ก.พ. ที่ผ่านมาว่าหลังเกิดการระบาดของโรคไข้เลือดออกในปี 2558 กรมควบคุมโรค จึงมีการพยากรณ์โรคว่าจะมีการระบาดใหญ่อีกครั้งในปี 2559 และอาจมียอดผู้ป่วยสูงถึง 160,000 คน หากไม่มีการดำเนินการป้องกัน ดังนั้นกรมควบคุมโรค จึงนำเรื่องการกำจัดลูกน้ำยุงลายมาเป็นนโยบายหลัก โดยสั่งการให้ทุกจังหวัด กำหนดอำเภอควบคุมโรค กำจัดลูกน้ำยุงลาย ยุงลายตัวแก่ และแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ทุก ๆ วันศุกร์ พร้อมติดตามประเมินผลโดยเอาอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออกเป็นตัวชี้วัด ดูเป็นรายอำเภอ มีการรายงานผลทุกสัปดาห์ หากอำเภอใดสามารถควบคุมโรคไข้เลือดออกได้เกินร้อยละ 70 ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ได้ 28 วัน จะถือเป็นอำเภอปลอดโรค และให้เป็นต้นแบบของการควบคุมป้องกันโรคต่อไป อย่างไรก็ตามในวันพรุ่งนี้ จะมีการเปิดตัวแอพพลิเคชั่นป้องกันไข้เลือดออกให้โหลดฟรี ซึ่งแอพพลิเคชั่นนี้ จะสามารถตรวจสอบลูกน้ำว่าเป็นลูกน้ำยุงลายหรือไม่ และสามารถคำนวณปริมาณลูกน้ำยุงลาย เป็นข้อมูลเสริมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสามารถคำนวณและพยากรณ์การระบาดในแต่ละพื้นที่ได้อีกด้วย ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชน ช่วยกันกำจัดลูกน้ำยุงลายภายในบ้านทุกสัปดาห์

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ