ผาแดงอินดัสทรีระบุหยุดผลิตแร่สังกะสีจากเหมืองแม่สอดแล้ว

9 ส.ค. 2559 | อ่านแล้ว 3476 ครั้ง


	ผาแดงอินดัสทรีระบุหยุดผลิตแร่สังกะสีจากเหมืองแม่สอดแล้ว

บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ระบุได้เสร็จสิ้นภารกิจผลิตแร่สังกะสีที่ดำเนินการมายาวนาน 32 ปีแล้ว ตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสำรองแร่หมดลง โดยในปี 2559 ผลิตแร่สังกะสีได้จำนวนทั้งสิ้น 140,000 ตัน [ที่มาภาพข่าว: บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)]

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้เปิดเผยต่อสื่อมวลชนว่าเหมืองแม่สอดของบริษัทฯ ได้เสร็จสิ้นภารกิจผลิตแร่สังกะสีที่ดำเนินการมายาวนาน 32 ปีแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา เนื่องจากปริมาณสำรองแร่หมดลง โดยในปี 2559 ผลิตแร่สังกะสีได้จำนวนทั้งสิ้น 140,000 ตัน หลังจากนี้เหมืองฯ จะเร่งดำเนินการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้คืนกลับสู่สภาพป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ดังเดิมตามแผนการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมก่อนส่งมอบคืนพื้นที่ให้แก่กรมป่าไม้ภายในปี 2560 เพื่อพัฒนาเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่อไป นอกจากนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบและจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เหมืองแร่สังกะสีดอยผาแดง พร้อมทั้งเจดีย์พระธาตุผาแดง ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในปีหน้า

แร่สังกะสีที่ผลิตได้จากเหมืองแม่สอดจะส่งไปถลุงเป็นผลิตภัณฑ์โลหะสังกะสีที่โรงถลุงสังกะสี จังหวัดตากตามปกติ โดยในปี 2559 พีดีไอมีแผนการผลิตและจำหน่ายโลหะสังกะสีจำนวน 70,000 ตัน และจะส่งมอบผลิตภัณฑ์โลหะสังกะสีให้กับลูกค้าของบริษัทฯต่อเนื่องไปจนปี 2560 ขณะเดียวกันบริษัทฯ อยู่ระหว่างศึกษาการนำเข้าผลิตภัณฑ์โลหะสังกะสีเพื่อมาจำหน่ายในอนาคตอีกด้วย

พีดีไอเตรียมพื้นที่โรงถลุงสังกะสีจ.ตากสู่โครงการจัดการกากอุตสาหกรรม นายฟรานซิส กล่าวว่า บริษัทฯ อยู่ระหว่างเตรียมดำเนินโครงการจัดการกากอุตสาหกรรมแบบครบวงจรที่ จ.ตากซึ่งเป็นการร่วมลงทุนกับบริษัท โดวา อีโค - ซิสเต็ม จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท โดวา โฮลดิ้งส์ จำกัด) นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์จัดการกากอุตสาหกรรม เพื่อผลักดันให้โครงการดังกล่าวรองรับการแก้ไขปัญหากากอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย โดยจะรองรับกากอุตสาหกรรมได้อย่างน้อยปีละ 50,000 ตัน ทั้งนี้คาดว่าจะเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ภายในสิ้นปี 2561 หากได้รับอนุมัติรายงานการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) ซึ่งเป็นกระบวนการที่สำคัญได้ตามกำหนดเวลา

อนึ่งบริษัท ผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) หรือเรียกย่อว่า พีดีไอ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2524 เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทุนจดทะเบียน 2,260 ล้านบาท ดำเนินธุรกิจผลิตโลหะสังกะสีคุณภาพสูงมากว่า 30 ปี มีความเชี่ยวชาญในการผลิตโลหะสังกะสีแท่งบริสุทธิ์และโลหะสังกะสีผสมเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมชุบเคลือบสังกะสีและอุตสาหกรรมฉีดขึ้นรูปชิ้นงาน

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: