เตรียมเสนอนำภาษีคืนพื้นที่ตั้งโรงงานหวังลดแรงต้านในชุมชน

9 มิ.ย. 2559 | อ่านแล้ว 1592 ครั้ง


	เตรียมเสนอนำภาษีคืนพื้นที่ตั้งโรงงานหวังลดแรงต้านในชุมชน

สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยให้กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศกลับคืนสู่พื้นที่ที่จัดเก็บภาษี เพื่ออุดหนุนชุมชนในพื้นที่ทึ่สถานประกอบการอุตสาหกรรมตั้งอยู่ ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดการต่อต้านผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่นั้น ๆ (ที่มาภาพประกอบ: factorystrategies.com)

9 มิ.ย. 2559 สำนักข่าวไทย รายงานว่านายเจน นำชัยศิริ ประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวเมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 2559 ที่ผ่านมาว่า ส.อ.ท.มีแนวคิดจะเสนอผ่านคณะกรรมการประสานประชารัฐ เพื่อขอให้กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรภาษีเงินได้นิติบุคคลที่จัดเก็บจากผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศกลับคืนสู่พื้นที่ที่จัดเก็บภาษี เพื่ออุดหนุนชุมชนในพื้นที่ทึ่สถานประกอบการอุตสาหกรรมตั้งอยู่  โรงงานจะได้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนตามแนวคิดภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับภาคประชาชนได้อย่างยั่งยืน ซึ่งจะมีส่วนช่วยลดการต่อต้านผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่นั้น ๆ  ได้อีกทางหนึ่ง โดยเรื่องนี้ภาครัฐน่าจะดำเนินการไปพร้อมกับการปรับโครงสร้าง กฎหมายต่าง ๆ และน่าจะเสร็จภายใน 5 ปีนับจากนี้ไป สำหรับการดำเนินการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ ส.อ.ท.อยู่ระหว่างหารือกับหน่วยงานวิเคราะห์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: