ภัยแล้งฉุดผลผลิตอ้อยต่ำสุดในรอบ 5 ปี

9 พ.ค. 2559 | อ่านแล้ว 1508 ครั้ง


	ภัยแล้งฉุดผลผลิตอ้อยต่ำสุดในรอบ 5 ปี

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทยทรุดหนักในรอบ 5 ปี จากปัญหาภัยแล้งรุนแรงกว่าคาดการณ์ ฉุดปริมาณและคุณภาพผลผลิตอ้อยเข้าหีบของฤดูการผลิตปี 2558/2559 ลดวูบ ระบุมีปริมาณอ้อยเข้าหีบเพียง 94.05 ล้านตันอ้อย ผลิตน้ำตาลได้เพียง 97.81 ล้านตันอ้อย (ที่มาภาพ: สำนักข่าวไทย)

9 พ.ค. 2559 สำนักข่าวไทย รายงานว่านายสิริวุทธิ์  เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์และสันทนาการ บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด เปิดเผยภาพรวมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยในรอบฤดูการหีบปี 2558/2559 ว่าได้รับกระทบรุนแรงจากปัญหาภัยแล้งที่ส่งผลต่อปริมาณและคุณภาพผลผลิตอ้อย โดยผลผลิตอ้อยเข้าหีบลดลงเหลือเพียง 94.05 ล้านตันอ้อย ผลิตน้ำตาลทรายได้เพียง 97.87 ล้านกระสอบ ซึ่งถือเป็นปริมาณอ้อยเข้าหีบต่ำสุดในรอบ 5 ปี นับตั้งแต่ฤดูการผลิตปี 2553/2554 ที่มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 95.36 ล้านตันอ้อย

ทั้งนี้ หากเทียบกับปริมาณผลผลิตอ้อยเข้าหีบปีนี้กับผลผลิตกับปีก่อน พบว่าฤดูหีบอ้อยปี 2558/2559 มีปริมาณอ้อยเข้าหีบปีนี้ลดลงกว่า 11.91 ล้านตันอ้อย เมื่อเทียบกับปีก่อนที่มีปริมาณอ้อยเข้าหีบ 105.96 ล้านตันอ้อย และปริมาณน้ำตาลทรายลดลง 15.58 ล้านกระสอบ ในปีก่อนที่ผลิตน้ำตาลทรายได้ 113.39 ล้านกระสอบ ขณะที่ค่าความหวานสะท้อนถึงคุณภาพผลผลิตอ้อยลดต่ำลงเหลือเพียง 11.95 ซี.ซี.เอส. จากปีก่อนที่มีค่าความหวานอยู่ที่ 12.23 ซี.ซี.เอส. ซึ่งทั้งปริมาณและคุณภาพอ้อยปีนี้ได้รับผลกระทบที่รุนแรงจากปัญหาภัยแล้ง และจากผลกระทบดังกล่าวทำให้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายของไทยปีนี้มีการส่งออกน้ำตาลทรายลดลง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อซัพพลายน้ำตาลทรายในตลาดโลกขาดแคลนมากขึ้น ขณะที่ประเทศผู้ส่งออกเบอร์ 1 ของโลก ได้แก่ บราซิล ก็ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติเช่นกัน

สำหรับฤดูการเพาะปลูกอ้อยรอบการผลิตปีนี้ คาดว่าปัญหาภัยแล้งจะยังคงคุกคามอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายไทยอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอ้อยตอที่ชาวไร่อ้อยเริ่มลงมือเพาะปลูกอ้อยที่จำเป็นต้องมีแหล่งน้ำเพียงพอในการเพาะปลูก ซึ่งที่ผ่านมาโรงงานน้ำตาลทรายพยายามจัดหาแหล่งน้ำให้แก่ชาวไร่อ้อย แต่ปัจจุบันพบว่าแหล่งน้ำที่จัดเตรียมให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกอ้อยแล้ว และหากฝนทิ้งช่วงจะส่งผลกระทบต่ออ้อยที่ชาวไร่อ้อยเริ่มลงมือเพาะปลูกในช่วงนี้เติบโตไม่ทันต่อฤดูการหีบอ้อยปี 2559/2560 ที่จะเปิดหีบรับผลผลิตอ้อยช่วงปลายปีนี้ ซึ่งคาดว่าจะทำให้ปริมาณและคุณภาพอ้อยเข้าหีบลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยประเมินว่าปริมาณอ้อยเข้าหีบลดลงเหลือไม่ถึง 90 ล้านตันอ้อย

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: