‘ควายไทย’กำลังวิกฤต ทั่วประเทศเหลือประมาณ 800,000 ตัว

ทีมข่าว TCIJ : 8 ก.ย. 2559 | อ่านแล้ว 6131 ครั้ง

ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์ระบุว่า ปัจจุบันสถานการณ์ควายและผู้เลี้ยงควายในประเทศไทยมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากวิถีชีวิตของเกษตรกรที่ทำนาโดยการใช้รถไถนาแทนการใช้แรงงานควาย ขณะที่เกษตรกรที่เลี้ยงควายอยู่ส่วนใหญ่ ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการผลิตควายคุณภาพทั้งการจัดการเลี้ยงดู และการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ที่เหมาะสม ส่งผลให้ควายด้อยคุณภาพลง โดยปัจจุบัน มีควายเหลืออยู่ประมาณ 800,000 ตัวทั่วประเทศ นอกจากนี้ ยังพบว่ามีการบริโภคเนื้อควายปีละกว่า 200,000 ตัว ขณะที่มีลูกควายเกิดใหม่เพียงปีละประมาณ 150,000 ตัว ซึ่งมีแนวโน้มว่าควายไทยจะสูญพันธุ์ไปในไม่ช้า

กรมปศุสัตว์ จึงมีนโยบายเร่งด่วนในการแก้ปัญหา ด้วยการจัดทำโครงการพัฒนาและผลิตควาย เพื่อเป็นแนวทางการอนุรักษ์ โดยจะดำเนินการติดไมโครชิพให้กับควายทั่วประเทศ มีเป้าหมายเพศเมียทั่วประเทศและควายในโครงการของกรมปศุสัตว์ โดยตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2558 - ส.ค. 2559 กรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการฝังไมโครชิพในควายไปแล้ว 253,676 ตัว

ที่มาภาพ: en.wikipedia.org
ที่มาข้อมูล: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กรมปศุสัตว์ 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: