ครม.ต่ออายุสัมปทานปิโตรเลียมให้เชฟรอนอีก 10 ปี

8 ธ.ค. 2559 | อ่านแล้ว 1284 ครั้ง


	ครม.ต่ออายุสัมปทานปิโตรเลียมให้เชฟรอนอีก 10 ปี

คณะรัฐมนตรีอนุมัติต่ออายุสัมปทานแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยเลข B8/32ของบริษัทเชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัดออกไปอีก 10 ปี สิ้นสุดปี 2573 โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 แก้ไขเพิ่มเติม (ที่มาภาพประกอบ: Energy News Center)

เว็บไซต์ Energy News Center รายงานเมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2559 ที่ผ่านมาว่า พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงข่าวถึงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน เมื่อวันที่7 ธ.ค.2559 ว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอร่าง พ.ร.บ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม (ฉบับที่ ...) พ.ศ... (การปรับปรุงการจัดเก็บภาษีเงินได้ปิโตรเลียม) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรื้อถอนสิ่งติดตั้งในการประกอบกิจการปิโตรเลียม และเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอการขอต่อระยะเวลาผลิตปิโตรเลียมของบริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และคณะผู้รับสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1/2534/36 แปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยเลข B8/32 ออกไปอีก 10 ปี (ตั้งแต่วันที่ 1 ส.ค. 2563 - 31 ก.ค. 2573) ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติปิโตรเลียม พ.ศ. 2514 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ทั้งนี้แปลงสัมปทานดังกล่าว กระทรวงอุตสาหกรรมโดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23ก.ค.2534 ได้ออกสัมปทานปิโตรเลียมเลขที่ 1/2534/36 เพื่อสิทธิในการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมสำหรับแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทย หมายเลข B8/32 (บริเวณนอกชายฝั่งจังหวัดชุมพรและสุราษฏร์ธานีให้กับบริษัท เมอร์กส์ ออยล์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทไทยโป จำกัด และบริษัท ไทยโรโม่ จำกัด เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2534 ภายใต้ระบบสัมปทานไทยแลนด์ทรี ต่อมาได้มีการโอนสัมปทานปิโตรเลียมมาเป็นลำดับ ปัจจุบันมีผู้รับสัมปทานแบ่งแยกตามพื้นที่ผลิตคือพื้นที่ผลิตทานตะวัน มีบริษัทเชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัดถือหุ้น 44.34% และเป็นผู้ดำเนินงาน บริษัท ออเร้นจ์ เอ็นเนอยี่ จำกัด 46.34% บริษัท เชฟรอน บล็อก บี8 32 (ประเทศไทย) จำกัด ถือหุ้น 7.32% และบริษัท พลังโสภณ จำกัด ถือหุ้น2%

แหล่งข่าวจากกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า การต่ออายุสัมปทานการผลิตปิโตรเลียมให้กับบริษัท เชฟรอน ออฟชอร์ (ประเทศไทย) จำกัดแปลงสำรวจในทะเลอ่าวไทยเลข B8/32 ออกไปอีก 10 ปี เป็นการต่อตามสิทธิตามกฏหมายปิโตรเลียมพ.ศ.2514 ในขณะที่แปลงสัมปทานของเชฟรอน ที่แหล่งเอราวัณ ซึ่งจะหมดอายุสัมปทานในปี2565 นั้น จะไม่สามารถต่ออายุได้อีกตามกฏหมาย เนื่องจาก เคยต่ออายุตามสิทธิ เป็นระยะเวลา 10 ปีไปแล้ว โดยคณะกรรมการนโยบายแห่งชาติ (กพช.) ได้เลือกแนวทางการบริหารจัดการแหล่งสัมปทานที่จะหมดอายุในแหล่งเอราวัณ ด้วยวีธีการประมูล โดยให้กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติดำเนินการจัดการประมูลให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.ย.2560 นี้ เพื่อให้การผลิตก๊าซในแหล่งเอราวัณที่ยังคงมีปริมาณสำรองเหลืออยู่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

 
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: