กรมสรรพากรชูไอเดียจ้างผู้สูงอายุลดหย่อนภาษี 2 เท่า

8 ก.ค. 2559 | อ่านแล้ว 1105 ครั้ง


	กรมสรรพากรชูไอเดียจ้างผู้สูงอายุลดหย่อนภาษี 2 เท่า

กรมสรรพากรชูไอเดียเปิดทางให้บริษัทเอกชนที่จ้างงานผู้สูงอายุกำหนดอายุไม่เกิน 65 ปี นำค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าจ้างแรงงานทั้งหมด และกำหนดรายได้ไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท โดยให้บริษัทนำค่าใช้จ่ายเงินเดือนค่าจ้างผู้สูงอายุมาหักลดหย่อนภาษีสรรพกากร 2 เท่าในการคำนวณภาระภาษี ยอมรับกระทบรายได้กรมฯ ไม่มาก (ที่มาภาพประกอบ: express.co.uk)

8 ก.ค. 2559 สำนักข่าวไทย รายงานว่านายประสงค์ พูนธเนศ  อธิบดีกรมสรรพากร  กล่าวว่า  เพื่อส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐบาลในการดูแลสังคมผู้สูงอายุ  กรมสรรพากรเตรียมเสนอมาตรการภาษีสนับสนุนการจ้างงานของภาคเอกชนให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว คาดว่าจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเร็ว ๆ นี้  โดยจะให้มีผลบังคับใช้ในปีภาษี 2559 ทันที เพื่อต้องการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีกิจกรรมทำ เพราะบางคนยังแข็งแรงและมีความเชี่ยวชาญในสายงานที่ทำงานมาตลอด หรือกิจกรรมอื่นที่มีความจำเป็น

ทั้งนี้  กรมสรรพากรเปิดทางให้บริษัทเอกชนที่จ้างงานผู้สูงอายุกำหนดอายุไม่เกิน 65 ปี โดยนำค่าใช้จ่ายหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าจ้างแรงงานทั้งหมด และกำหนดรายได้ไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท โดยให้บริษัทนำค่าใช้จ่ายเงินเดือน ค่าจ้างผู้สูงอายุ มาหักลดหย่อนภาษีสรรพกากร 2 เท่าในการคำนวณภาระภาษี  ยอมรับกระทบรายได้กรมไม่มาก  ส่วนการกำหนดเพดานรายได้ของผู้สูงอายุ เพราะผู้สูงอายุบางคนมีเงินสะสมจำนวนมากแล้ว จึงต้องการเปิดทางให้กับผู้สูงอายุที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินในการเลี้ยงชีพ

นายประสงค์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กรณีความขัดแย้งทางกฎหมายในการตีความของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) และกรมสรรพากรนั้น กรมสรรพากรได้ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีจนถึงวันที่ 1 สิงหาคม  2559  ตามมติ ครม. โดยยกเว้นเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม  สำหรับการยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ หลังจากต้องชำระภาษีเพิ่มตามคำพิพากษาของศาลฎีกา กรณีจ่ายภาษีไม่ครบถ้วน เนื่องจากยึดหลักตามบีโอไอ  ดังนั้น เอกชน 40 ราย ทางกรมสรรพากรได้ส่งหมายเรียกให้จ่ายภาษีเพิ่ม เพราะยื่นภาษีปรับปรุง มีภาระภาษีต้องจ่ายเป็นเงินรวมกันประมาณ 2,000-3,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการบรรเทาภาระภาษี  เนื่องจากได้รับการส่งเสริมบีโอไอและไม่ได้เจตนาเลี่ยงภาษีจึงได้ยกเว้นเบี้ยรับเงินเพิ่มให้ นับว่าเป็นยอดเงินอีกเท่าตัวของภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่ม และหลังจากนี้จะหารือกับทางบีโอไอและภาคเอกชนเพื่อให้มีความเข้าใจตรงกันและใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการยื่นเสียภาษี  ขณะที่ส่วนใหญ่ 800 บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมจากบีโอไอนั้น มีการยื่นเสียภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด ดังนั้น เอกชนอีก 40 ราย ต้องดำเนินการลักษณะเดียวกัน

นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ภาครัฐทั้งกรมสรรพากรและบีโอไอ ต้องร่วมกันทำให้ภาคเอกชนเข้าใจในแนวทางเดียวกับจากการตีความกฎหมาย เพื่อให้เป็นแนวทางปฏิบัติในการส่งเสริมการลงทุนและการจัดเก็บภาษี

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: