แรงงานต่างถิ่น: มาเลเซียขึ้นค่าทำเนียมใบอนุญาตทำงาน

8 เม.ย. 2559 | อ่านแล้ว 927 ครั้ง


	แรงงานต่างถิ่น: มาเลเซียขึ้นค่าทำเนียมใบอนุญาตทำงาน

กรมการจัดหางานรับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการไปทำงานในประเทศมาเลเซียจากกระทรวงการต่างประเทศ ระบุรัฐบาลมาเลเซียได้ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตทำงานแก่แรงงานต่างด้าว เพื่อลดการพึงพาแรงงานต่างด้าว และเปิดโอกาสให้แรงงานมาเลเซียได้มีงานทำมาขึ้น (ที่มาภาพ: indianexpress.com)

8 เม.ย. 2559 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี รายงานว่านายนันธนชัย เทพเจริญ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า กรมการจัดหางานรับแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการไปทำงานในประเทศมาเลเซียจาก กระทรวงการต่างประเทศ ว่า รัฐบาลมาเลเซียได้ปรับขึ้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตทำงานแก่แรงงานต่างด้าว เพื่อลดการพึงพาแรงงานต่างด้าว และเปิดโอกาสให้แรงงานมาเลเซียได้มีงานทำมาขึ้น โดยจำแนกตามประเภทกิจการ ภาคเกษตร จาก 410-590 ริงกิต/คน/ปี (ประมาณ 3,575-5,145 บาท/คน/ปี) เป็น 1,500 ริงกิต/คน/ปี (ประมาณ 13,080 บาท/คน/ปี) ภาคอุตสาหกรรมและการก่อสร้าง จาก 1,250 ริงกิต/คน/ปี (ประมาณ 10,900 บาท/คน/ปี) เป็น 2,500 ริงกิต/คน/ปี (ประมาณ 21,800 บาท/คน/ปี ภาคบริการ จาก 1,850 ริงกิต/คน/ปี (ประมาณ 16,132 บาท/คน/ปี เป็น 2,500 ริงกิต/คน/ปี (ประมาณ 21,800 บาท/คน/ปี)

โดยในส่วนของกลุ่มแม่บ้าน รัฐบาลมาเลเซียยังคงอัตราค่าธรรมเนียมที่ 410 ริงกิต/คน/ปี (ประมาณ 3,575 บาท/คน/ปี) โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 (อัตราแลกเปลี่ยน 8.72 บาท) ต่อ 1 ริงกิต ซึ่งรัฐบาลมาเลเซียได้ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทั่วไป จากคาบสมุทรมาเลเซีย 900 ริงกิต/เดือน (ประมาณ 7.848 บาท/เดือน) เป็น1,000 ริงกิต/เดือน (ประมาณ 8,720 บาท/เดือน) รัฐซาบาห์และซาราวัก จาก 800 ริงกิต/เดือน (ประมาณ 6,976 บาท/เดือน) เป็น920 ริงกิต/เดือน (ประมาณ 8,022 บาท/เดือน) ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 (อัตราแลกเปลี่ยน 8.72 บาท/1 ริงกิต)

ทั้งนี้ผู้ที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี หรือกลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ โทร.0-7725-5422-3 ต่อ 12 โทรสาร.0-7735-5426

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: