จำนวน ‘ห้องเรียน’ ในสังกัด สพฐ.

ทีมข่าว TCIJ : 7 ก.พ. 2559 | อ่านแล้ว 1070 ครั้ง


จำนวนห้องเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ระดับอนุบาล รวม 9,367 ห้องเรียน

อนุบาล 1 มีจำนวน 245 ห้องเรียน
อนุบาล 2 มีจำนวน 4,604 ห้องเรียน
อนุบาล 3 มีจำนวน 4,518 ห้องเรียน

ระดับช่วงชั้นที่ 1 รวม 16317 ห้องเรียน

ป. 1 มีจำนวน 5,491 ห้องเรียน
ป. 2 มีจำนวน 5,398 ห้องเรียน
ป. 3 มีจำนวน 5,428 ห้องเรียน

ระดับช่วงชั้นที่ 2 รวม 16,186 ห้องเรียน

ป. 4 มีจำนวน 5,403 ห้องเรียน
ป. 5 มีจำนวน 5,368 ห้องเรียน
ป. 6 มีจำนวน 5,415 ห้องเรียน

ระดับช่วงชั้นที่ 3 รวม 11,450 ห้องเรียน

ม. 1 มีจำนวน 3,751 ห้องเรียน
ม. 2 มีจำนวน 3,916 ห้องเรียน
ม. 3 มีจำนวน 3,783 ห้องเรียน

ระดับช่วงชั้นที่ 4 รวม 6,021 ห้องเรียน

ม. 4 มีจำนวน 2,118 ห้องเรียน
ม. 5 มีจำนวน 1,989 ห้องเรียน
ม. 6 มีจำนวน 1,914 ห้องเรียน

ระดับ ปวช. รวม 854 ห้องเรียน

ปีที่ 1 มีจำนวน 350 ห้องเรียน
ปีที่ 2 มีจำนวน 306 ห้องเรียน
ปีที่ 3 มีจำนวน 198 ห้องเรียน

 

ที่มาข้อมูล: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: