คนไทยรู้ยัง : พฤติกรรมการท่องเที่ยวในช่วงปลายปีของคนกรุงเทพฯ

ทีมข่าว TCIJ : 7 ม.ค. 2559 | อ่านแล้ว 855 ครั้ง

  • คนกรุงเทพฯ ร้อยละ 70.6 มีแผนท่องเที่ยวในประเทศช่วงไตรมาส 4 ปี 2558

  • คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่มีแผนไปท่องเที่ยวต่างจังหวัดร่วมกับครอบครัวและมีแผนจะพักค้างคืนอยู่ที่ 2-3 วันต่อทริป

  • เชียงใหม่ เป็นปลายทางยอดนิยมอันดับ 1 ของกลุ่มตัวอย่างที่มีแผนท่องเที่ยวในประเทศช่วงไตรมาส 4 ปีนี้ รองลงมา คือ ภูเก็ต และ กระบี่

  • คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่นิยมขับรถท่องเที่ยว...ขณะที่โปรโมชั่นราคาที่เข้มข้นก็ช่วยดึงดูดการเดินทางโดยเครื่องบิน

  • คนกรุงเทพฯ เที่ยวในประเทศช่วงไตรมาส 4 ปี 2558 นั้นสร้างเม็ดเงินถึง 40,000 ล้านบาท

 
 
ที่มาข้อมูล : ศูนย์วิจัยกสิกรไทย
ที่มาภาพประกอบ : triptravel-thailand.blogspot.com
ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: