'ซีพี' หนุนรัฐระงับนำเข้าข้าวสาลี พร้อมเร่งช่วยซื้อข้าวโพดจากเกษตรกร

7 พ.ย. 2559 | อ่านแล้ว 1356 ครั้ง


	'ซีพี' หนุนรัฐระงับนำเข้าข้าวสาลี พร้อมเร่งช่วยซื้อข้าวโพดจากเกษตรกร

'ซีพี' สนับสนุนรัฐบาลพิจารณาระงับนำเข้าข้าวสาลี พร้อมเร่งช่วยซื้อข้าวโพดจากเกษตรกรจนกว่าสถานการณ์ราคาจะดีขึ้น ชี้อุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีความต้องการใช้ข้าวโพดเฉลี่ยเดือนละ 500,000 ตัน แต่การเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนกันยายนจำนวน 1 ล้านตัน, ตุลาคม 1.3 ล้านตัน และพฤศจิกายน 800,000 ตัน ตามสถิติของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ที่มาภาพประกอบ: agrodaily.com)

เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ รายงานเมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2559 ว่านายไพศาล เครือวงศ์วานิช รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เห็นด้วยหากรัฐบาลพิจารณาระงับการนำเข้าข้าวสาลีจนกว่าสถานการณ์ราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศจะดีขึ้นและเกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่เหมาะสม 

“เราช่วยดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดในประเทศให้ขายผลผลิตได้ และเป็นการระดมกลไกการรับซื้อจากทุกภาคส่วนให้ออกมามีส่วนร่วมรับซื้อผลผลิตให้ได้มากที่สุดในช่วงการเก็บเกี่ยวข้าวโพด ที่สำคัญเพื่อให้เกษตรกรมีความมั่นใจว่ามีตลาดรองรับผลผลิต" นายไพศาล กล่าว 

การระงับการนำเข้าน่าจะสามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นระยะเวลา 6-7 เดือน หรือจนกว่าสถานการณ์ราคาในประเทศจะดีขึ้น เพื่อดูแลเกษตรกรในช่วงที่ผลผลิตในประเทศออกสู่ตลาดมาก ประกอบกับเป็นช่วงที่ราคาข้าวโพดในตลาดโลกตกต่ำ 

สำหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ มีความต้องการใช้ข้าวโพดเฉลี่ยเดือนละ 500,000 ตัน แต่การเก็บเกี่ยวผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงเดือนกันยายนจำนวน 1 ล้านตัน, ตุลาคม 1.3 ล้านตัน และพฤศจิกายน 800,000 ตัน ตามสถิติของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

ล่าสุด บริษัทกรุงเทพโปรดิ๊วส เป็นรายใหญ่ที่สุดในการรับซื้อข้าวโพดส่วนเกินจากความต้องการของอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในเดือนพฤศจิกายน จำนวน 150,000 ตัน จากผลผลิตส่วนเกินทั้งหมด 300,000 ตัน นอกจากนี้ บริษัทยังสนับสนุนนโยบายรัฐบาลด้วยการรับซื้อข้าวโพดราคากิโลกรัมละ 8 บาท ที่ความชื้น 14.5% เมล็ดเสีย 4% ตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์ จากพื้นที่ที่ได้รับรองเอกสารสิทธิ์ถูกต้อง ที่โรงงานกรุงเทพและปริมณฑล และช่วยยังเหลือเกษตรกรในรูปแบบอื่นๆ เช่น การเปิดช่องทางพิเศษเพื่อซื้อตรงจากเกษตรกรที่โรงงานอาหารสัตว์ของบริษัททั่วประเทศ 15 แห่ง รวมถึงการขยายการรับซื้อข้าวโพดที่ความชื้น 30% เพื่อช่วยรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกร 

“บริษัทพร้อมให้การสนับสนุนรัฐบาลหากมีการระงับการนำเข้าข้าวสาลี เพื่อให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ราคา" นายไพศาล กล่าว

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: