ไทย-พม่า เร่งเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้า เน้นเมกะโปรเจ็กต์ 'มายตง' ซื้อขายไฟ 100 เมกะวัตต์

7 มี.ค. 2559 | อ่านแล้ว 1403 ครั้ง


	ไทย-พม่า เร่งเดินหน้าโครงการโรงไฟฟ้า เน้นเมกะโปรเจ็กต์ 'มายตง' ซื้อขายไฟ 100 เมกะวัตต์

พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานถกรัฐมนตรีของพม่าเร่งโครงการความร่วมมือไฟฟ้าสองประเทศ เน้นโครงการมายตง ซื้อขายไฟฟ้า 100 เมกะวัตต์ เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ตลอดจนการหารือถึงความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างสองประเทศ (ที่มาภาพ: energy24hours.com)

7 มี.ค. 2559 Energy News Center รายงานว่า พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมด้วย นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน นายสุนชัย คำนูญเศรษฐ์ ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน นางสาวนฤภัทร อมรโฆษิต เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เดินทางเยือนสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เมื่อวันที่ 2 มี.ค. 2559 ที่ผ่านมา ตามคำเชิญของ นาย ขิ่น หม่อง โซ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไฟฟ้า สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เพื่อร่วมหารือและติดตามความคืบหน้าของโครงการความร่วมมือด้านพลังงานไฟฟ้าระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ณ การไฟฟ้านครหลวงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

โดยที่ประชุมได้หารือถึงรายละเอียดและแนวทางการดำเนินการผลักดันโครงการความร่วมมือด้านไฟฟ้าระหว่างไทย-เมียนมา ให้เป็นรูปธรรม เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงด้านพลังงานและประโยชน์ต่อประชาชนของทั้งสองประเทศ นอกจากนี้ ยังได้หารือถึงความคืบหน้าของการดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำมายตง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพโรงไฟฟ้าเยาม่า การซื้อ-ขาย ไฟฟ้าปริมาณ 100 เมกะวัตต์เพื่อใช้ในโครงการก่อสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย ตลอดจนการหารือถึงความเป็นไปได้ในการบริหารจัดการน้ำร่วมกันระหว่างสองประเทศ

ทั้งนี้ นาย ขิ่น หม่อง โซ รัฐมนตรีไฟฟ้า เมียนมา ได้เน้นย้ำว่า ที่ผ่านมา ทั้ง 2 ประเทศได้ร่วมหารือในทุกโครงการร่วมกันมาโดยตลอด และจะยังหารือร่วมกันต่อไป แม้ในช่วงที่มีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลก็จะมีการจัดทำรายงานและส่งมอบนโยบายสำคัญให้กับรัฐบาลใหม่ที่จะเข้าบริหารประเทศต่อไป เนื่องจากทั้ง 2 ประเทศ มีเป้าหมายเดียวกันคือการเดินหน้าพัฒนาสาขาพลังงานให้มีความมั่นคงอย่างยั่งยืนร่วมกัน

นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และคณะผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพลังงาน ยังได้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของโรงไฟฟ้าเยาม่า ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซขนาด 120 x 2 เมกะวัตต์ ที่ช่วยเสริมกำลังการจ่ายกระแสไฟฟ้าในกรุงย่างกุ้งรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น และช่วยกระจายความเสี่ยงจากการผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานน้ำของกรุงย่างกุ้ง

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: