เตรียมดันเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมเป็นเมืองนำร่องโครงการเมืองคาร์บอนต่ำ

6 ก.ย. 2559 | อ่านแล้ว 1596 ครั้ง


	เตรียมดันเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมเป็นเมืองนำร่องโครงการเมืองคาร์บอนต่ำ

ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และ UNDP เข้าพบหารือและเชื้อเชิญเทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นเมืองนำร่องโครงการเมืองคาร์บอนต่ำ (ที่้มาภาพประกอบ: Li Feng/China Daily)

เมื่อวันที่ 5 ก.ย. 2559 สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ รายงานว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนางประเสริฐสุข จามรมาน ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก นางณัฐริกา วายุภาพ นิติพน รองผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก พร้อมด้วยผู้แทนจากโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP) ร่วมเดินทางไปยังเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อเข้าพบหารือกับ นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายสรวมไชย มีสมศักดิ์ ปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ และผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่ ถึงแนวทางความร่วมมือในการเข้าร่วมเป็นเมืองนำร่องโครงการเทศบาลคาร์บอนต่ำ Achieving Low Carbon Growth in Cities through Sustainable Urban System Management in Thailand ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โดย อบก. และ UNDP ได้เชื้อเชิญให้เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมเป็นเมืองนำร่องในโครงการดังกล่าว ซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งสู่การจัดการเมืองแบบคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนที่ อบก. ร่วมกับ UNDP ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสิ่งแวดล้อมโลก (Global Environment Facility : GEF) มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมระบบการจัดการเมืองอย่างยั่งยืนสู่การเติบโตแบบคาร์บอนต่ำ 4 เมืองนำร่องของประเทศไทยตามโครงการนี้ ได้แก่ เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลนครนครราชสีมา และเทศบาลนครเกาะสมุย โดยมีระยะเวลาในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 4 ปี ซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ยินดีที่จะเข้าร่วมโครงการกับทาง อบก. และ UNDP ภายใต้โครงการนี้ GEF จะให้การสนับสนุนงบประมาณ 3.15 ล้านเหรียญหรือประมาณ 10 ล้านบาทสำหรับการดำเนินร่วมกับเทศบาลทั้ง 4 แห่ง โดยเน้นการหนุนเสริมทางด้านวิชาการ และกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจกที่มุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ โดยที่การสนับสนุนงบประมาณจาก GEF จะเป็นในลักษณะสนับสนุนบางส่วน โดยแต่ละเทศบาลจะต้องมีการกำหนดกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริมการลดคาร์บอนโดยอาจเป็นการร่วมลงทุนจากภาครัฐหรือเอกชนกับโครงการที่มีอยู่แล้ว ซึ่ง GEF จะพิจารณาการให้การสนับสนุนจากกิจกรรมที่แต่ละเมืองดำเนินการในการลดคาร์บอน โดยเน้นที่การจัดการพลังงาน การจัดการขยะ และการคมนาคมขนส่ง 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: