กยท.ระบุไม่มีสั่งการให้โค่นยางทิ้งในพื้นที่ไม่เหมาะสม

5 ธ.ค. 2559 | อ่านแล้ว 768 ครั้ง


	กยท.ระบุไม่มีสั่งการให้โค่นยางทิ้งในพื้นที่ไม่เหมาะสม

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ย้ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่มีคำสั่งให้เกษตรกรผู้ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมดำเนินการโค่นยางทิ้ง

4 ธ.ค. 2559 สำนักข่าวไทย รายงานว่า จากกระแสข่าวควบคุมพื้นที่ปลูกยาง ให้โค่นยางในพื้นที่ไม่เหมาะสมทิ้ง สร้างความเข้าใจผิดให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศ การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ขอประกาศย้ำชัดเจนว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไม่มีคำสั่งให้เกษตรกรผู้ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมดำเนินการโค่นยางทิ้งอย่างแน่นอน แต่ย้ำให้เดินหน้าส่งเสริม สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรในการปลูกยางและพืชเศรษฐกิจอื่นๆ ให้เหมาะสมตามแผนที่เกษตร (Agri-map) หวังให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่าต่อเกษตรกร

นายธีธัช  สุขสะอาด ผู้ว่าฯ กยท. กล่าวว่า การส่งเสริมปลูกยางพารา กยท.กำหนดการปฏิบัติตามระเบียบอย่างชัดเจนให้กับเกษตรกรที่จะมาขอโค่นยางเก่าแล้วยื่นขอทำการเกษตรต่อไป ซึ่งอาจปลูกยางหรือพืชเศรษฐกิจอื่นใดก็ได้ตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ โดยจะมีพนักงานของ กยท.ทำหน้าที่ให้ข้อมูลและสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรผู้ปลูกแทนทุกราย ดังนั้น นโยบายการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by Agri-Map) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นนโยบายสำคัญที่จะขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนกิจกรรมการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตร เพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-map) และเพื่อพัฒนาระบบการเกษตรของประเทศให้มีความยั่งยืน ทั้งนี้  หากพื้นที่ดังกล่าวตามแผนที่เกษตร ระบุว่าไม่เหมาะสมกับการปลูกยาง พนักงาน กยท.จะติดตามให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรอย่างใกล้ชิดในการปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจแทนยางพารา ขณะเดียวกัน กยท.มีการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรชาวสวนยางที่มีต้นยางทรุดโทรมเสียหาย ต้นยางให้ผลน้อย และตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยางได้มายื่นขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทน โดยปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ เกษตรกรที่อยู่ระหว่างรับการปลูกแทนและดำเนินการปลูกแทนด้วยยาง แต่กลับพบว่าพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการปลูกยางพารา จะใช้วิธีการพูดคุยสร้างความเข้าใจเพื่อเปลี่ยนแปลงการปลูกแทนไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นที่เหมาะสมกับพื้นที่นั้น ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างคุ้มค่า

“กระทรวงเกษตรฯ ไม่ได้มีหนังสือสั่งการหรือนโยบายให้ กยท.ดำเนินการบังคับเกษตรกรชาวสวนยางที่ปลูกยางในพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมที่มีอยู่ประมาณร้อยละ 9 ของพื้นที่ปลูกยางทั้งหมด ซึ่งเป็นข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินโค่นต้นยางทิ้งแต่อย่างใด แต่กระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายให้ กยท. ส่งเสริมให้ความรู้ทางวิชาการ ประชาสัมพันธ์ และให้คำแนะนำแก่เกษตรกรที่ปลูกยางพาราในเขตพื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ปลูกทดแทนยางพาราด้วยไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ โดยใช้ข้อมูลจากแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุกและโดยข้อเท็จจริงการขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปลูกแทน เกษตรกรยังคงเลือกปลูกยางพารา หรือไม้ยืนต้นชนิดอื่นที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ ที่ กยท. กำหนดได้โดยความสมัครใจ”

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ