ก.คลัง เตือน 'แชร์ออนไลน์' ส่อผิดกฎหมาย

5 พ.ย. 2559 | อ่านแล้ว 758 ครั้ง


	ก.คลัง เตือน 'แชร์ออนไลน์' ส่อผิดกฎหมาย

สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง แจ้งประชาชนว่าปัจจุบันมีบุคคลโฆษณาชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปเล่นแชร์ผ่านทางเฟซบุ๊กหรือแอพพลิเคชันไลน์ ที่เรียกว่า 'แชร์ออนไลน์' ที่กำลังแพร่หลายในวงกว้างอย่างรวดเร็วนั้น อาจเข้าข่ายกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา และ พ.ร.บ.การเล่นแชร์ (ที่มาภาพประกอบ: fossbytes.com)

สำนักข่าวไทย รายงานเมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2559 ที่ผ่านมาว่าสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ขอแจ้งให้ประชาชนทราบว่าปัจจุบันมีบุคคลโฆษณาชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปเล่นแชร์ผ่านทางเฟซบุ๊ค หรือแอพพลิเคชันไลน์ หรือที่เรียกว่าแชร์ออนไลน์ ซึ่งแพร่หลายในกลุ่มบุคคลที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวงกว้างอย่างรวดเร็ว

สำหรับลักษณะของแชร์ออนไลน์แบ่งเป็น 2 แบบ คือ  แบบที่ 1 การเล่นแชร์ออนไลน์ที่มีพฤติการณ์แบบขอกู้หนี้นอกระบบ คือ ท้าวแชร์หรือเจ้าหนี้จะเชิญเพื่อนจากเฟซบุ๊กมาตั้งกลุ่มในไลน์มีลักษณะเป็นการกู้ยืมเงินนอกระบบแอบแฝงแชร์ออนไลน์ ซึ่งมีลักษณะเป็นการเล่นแชร์ระยะสั้น ๆ ที่ประกาศเปิดวงแชร์  โดยเงินที่ประมูลเป็นเงินของท้าวแชร์ และให้สมาชิกในกลุ่มประมูลหรือเสนอเงินดอกเบี้ยที่สูงพร้อมกำหนดการส่งเงินดอกเบี้ยพร้อมเงินต้นที่แน่นอน  ซึ่งอาจจะกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติห้ามเรียกดอกเบี้ยเกินอัตรา พ.ศ. 2475

ส่วนแบบที่ 2 การเล่นแชร์ออนไลน์แบบแชร์ทั่วไป แต่อาศัยสื่อรูปแบบต่าง ๆ ที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายความผิดตาม พ.ร.บ.การเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 และประมวลกฎหมายอาญาฐานฉ้อโกง โดยมีการตั้งกลุ่มเชิญเพื่อนจากเฟซบุ๊กมาตั้งกลุ่มในไลน์ ซึ่งมีสมาชิกจำนวนมาก จึงตั้งเป็นหลายวงมีกำหนดส่งเงินเป็นงวด ๆ เท่ากันตามจำนวนมือที่เล่น  และมีการเก็บค่าดูแลวงแชร์ เมื่อสมาชิกส่งเงินงวดให้ตามกำหนดพร้อมทั้งประมูลหรือเปียแชร์ โดยเสนอดอกเบี้ยสูงที่จะจ่ายในงวดต่อไป ผู้ให้ดอกเบี้ยสูงสุดจะได้รับเงินกองกลางไป แต่ท้าวแชร์ไม่ส่งเงินให้กับสมาชิกที่ประมูลได้ตามจำนวนของวงเงินที่กำหนดไว้ที่จะจ่ายในงวดต่อ ๆ ไป หรือท้าวแชร์หลอกลวงโดยไม่มีการประมูลจริง ท้าวแชร์แค่อ้างว่ามีการประมูลผลตอบแทนขึ้นเพื่อท้าวแชร์จะได้เงินจากสมาชิก ส่งผลให้สมาชิกที่ร่วมเล่นแชร์ดังกล่าวเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินจำนวนมาก หากบุคคลมีพฤติกรรมดังกล่าวข้างต้น ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจจะเข้าข่ายการกระทำความผิดตาม พ.ร.บ.การเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 ตามมาตรา 6 และมาตรา 9 กำหนดไว้

ทั้งนี้ ประชาชนที่กำลังจะเข้าร่วมเล่นแชร์หรือถูกชักชวนให้เล่นแชร์ออนไลน์ ขอให้ตระหนักถึงลักษณะของแชร์ออนไลน์แบบข้างต้น เพราะปัจจุบันมีกลุ่มมิจฉาชีพแฝงตัวมาเพื่อหลอกลวงประชาชนจำนวนมากหากร่วมเล่นแชร์แล้วอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ส่วนประชาชนร่วมเล่นแชร์แล้วเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินให้แจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนในท้องที่ที่เกิดเหตุ (เพื่อไม่ให้ขาดอายุความคดีอาญา) หรือส่งเรื่องร้องเรียนมาที่สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน สศค. ซึ่ง สศค. จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามกฎหมายให้ถึงที่สุด

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ