กองกำลังรักษาความสงบอบรมผู้นำชุมชนลงประชามติ รธน. ที่ จ.มหาสารคาม 

5 เม.ย. 2559 | อ่านแล้ว 685 ครั้ง


	กองกำลังรักษาความสงบอบรมผู้นำชุมชนลงประชามติ รธน. ที่ จ.มหาสารคาม 

ขยับแล้ว กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อย จ.มหาสารคาม ตั้งเป้าเกณฑ์ผู้นำชุมชน สมาชิก อปท. อสม. กว่า 13,888 คน เข้าฟังการบรรยายจากนักพูดชื่อดังและอบรมเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ตั้งแต่วันที่ 4 - 7 เม.ย. 2559 คน ก่อนนำไปถ่ายทอดให้กับประชาชนในการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญและรณรงค์ให้ประชาชนออกเสียงประชามติ (ที่มาภาพ: สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม)

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมหาสารคาม รายงานเมื่อวันที่ 4 เม.ย. 2559 ว่าที่อาคารพละศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตำบลขามเรียง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม พันเอก กิตติศักดิ์ บุญพระธรรมชัย ผู้บังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานเปิดกิจกรรมสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญและรณรงค์ให้ประชาชนออกเสียงประชามติ โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวนกว่า 3,800 คน เข้าร่วมฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับร่างรัฐธรรมนูญ และการอกเสียงประชามติ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องและรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอ , ตำบล และหมู่บ้าน ออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญให้มากที่สุด ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรัฐบาล ได้กำหนดนโยบายแนวทางการสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญและรณรงค์ให้ประชาชนออกเสียงประชามติของคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องจากมีความใกล้ชิดกับประชาชนในท้องถิ่นเป็นอย่างดี สามารถเป็นผู้นำและแบบอย่างที่ดีให้แก่ประชาชนในแต่ละชุมชน

โดยกิจกรรมการบรรยาย ได้เชิญนางสาวอรพิมพ์ รักษาผล (น้องเบส) นักพูดยอดกตัญญู , วิทยากรจากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดมหาสารคาม และวิทยากรจากกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม เป็นผู้บรรยาย โดยเน้นสร้างการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องความสามัคคีของประชาชน ที่จะเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความเจริญอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ กองบังคับการกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ร่างรัฐธรรมนูญและรณรงค์ให้ประชาชนออกเสียงประชามติ ให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. รวมจำนวน 13,888 คน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 - 7 เมษายน 2559 โดยแบ่งกลุ่มเป้าหมายไว้จำนวน 5 รุ่น รุ่นที่ 1 กำหนดจัดกิจกรรมบรรยายให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 3,888 คน ในวันนี้( 4 เม.ย.59) ณ อาคารพละศึกษามหาวิทยาลัยมหาสารคาม ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. รุ่นที่ 2 และ 3 กำหนดจัดกิจกรรมบรรยายให้กับ อสม.จำนวน 5,000 คน ในวันที่ 5 เมษายน 2559 ช่วงเวลา 08.00 - 12.00 น.จำนวน 1 รุ่น และ 13.00 - 16.00 น.อีก 1 รุ่น ณ ศาลาปฏิบัติธรรมพระธาตุนาดูน รุ่นที่ 4 และ 5 กำหนดจัดกิจกรรมบรรยายให้กับ อสม.รุ่นละ 2,500 คน ในวันที่ 6 และวันที่ 7 เมษายน 2559 วันละ 1 รุ่น เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ ศาลาปฏิบัติธรรมพระธาตุนาดูน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ