เทียบสัดส่วนประชากรต่อการขาดแคลนสุขาที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวรายประเทศ

ทีมข่าว TCIJ : 4 ธ.ค. 2559 | อ่านแล้ว 944 ครั้ง


จากรายงาน Overflowing cities: The State of the World's Toilets 2016 ของ Water Aid ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศที่รณรงค์เรื่องการเข้าถึงน้ำสะอาดและสุขอนามัย เผยแพร่เนื่องในวัน ‘สุขาโลก’ (World Toilet Day) เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 2016 ที่ผ่านมา ได้จัดทำดัชนีตัวเลขการขาดแคลนสุขาที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัวมากที่สุด เมื่อเทียบสัดส่วนต่อประชากรของประเทศต่าง ๆ ในโลก ไว้ดังนี้

(หมายเหตุ : ตัวเลข% หมายถึงสัดส่วนต่อประชากรของประเทศนั้น ๆ ที่ขาดแคลนสุขาที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว)

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: