โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ มีผู้สมัครแล้วกว่า 11,004 ราย

4 ส.ค. 2559 | อ่านแล้ว 1012 ครั้ง


	โครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ มีผู้สมัครแล้วกว่า 11,004 ราย

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดเผยความคืบหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ มีผู้สมัครแล้วกว่า 11,004 ราย และผ่านการคัดเลือกรอบแรกเข้าสู่เฟส 2 จำนวน 1,406 ราย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานว่านางสาลินี วังตาล ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start Up) ว่า โครงการนี้ตั้งเป้าหมายเพื่อสร้างผู้ประกอบการเอสเอ็มอีรายใหม่ ภายใต้งบประมาณ 200 ล้านบาท ไม่ต่ำกว่า 10,000 ราย ระหว่างปี 2559 - 2561 โดยที่ผ่านมา สสว. ร่วมกับพันธมิตรทำการอบรมผู้ประกอบการ Start Up ตั้งแต่เดือนเมษายน – กรกฎาคม 2559 มีผู้สนใจสมัครรวม 11,004 ราย และมีผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรกเข้าสู่เฟส 2 จำนวน 1,406 ราย ซึ่งจากนี้จะมีการอบรมเน้นให้เข้าใจหลักธุรกิจเบื้องต้น เพื่อสร้างให้เกิดจิตสำนึกการเป็นผู้ประกอบการ รู้จักการจัดทำแผนการเริ่มธุรกิจ เพื่อนำแผนธุรกิจไปปฏิบัติจริง ขณะเดียวกัน ทาง สสว. ได้ประสานกับ 3 สถาบันการเงิน ประกอบด้วย เอสเอ็มอีแบงก์ ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ให้การสนับสนุนสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรน ที่ตั้งเป้าหมายภายในเดือนมีนาคม 2560 จะสามารถผลิตผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี รายใหม่ไม่ต่ำกว่า 3,000 ราย

อย่างไรก็ตาม โครงการนี้จะดำเนินการต่อเนื่องจนถึงปี 2561 ซึ่งตั้งเป้าสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีนวัตกรรมเป็นที่ต้องการของตลาดปีละไม่ต่ำกว่า 5,000 ราย

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ