แค่ 6 เดือน รถสาธารณะใน กทม. กระทำความผิดกว่า 28,000 ราย

4 พ.ค. 2559 | อ่านแล้ว 634 ครั้ง


	แค่ 6 เดือน รถสาธารณะใน กทม. กระทำความผิดกว่า 28,000 ราย

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยผลการตรวจสอบรถสาธารณะในเขตกรุงเทพมหานคร เฉพาะ 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2559 พบการกระทำความผิดกว่า 28,000 ราย พร้อมเข้มงวดมาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาด (ที่มาภาพ: thaihealth.or.th)

4 พ.ค. 2559 สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายงานว่านายสนิท พรหมวงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึงผลการจัดระเบียบรถโดยสารสาธารณะในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2559 หรือระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 - 31 มีนาคม 2559 ว่า ได้เรียกตรวจสอบรถสาธารณะทุกประเภทรวม 322,090 ราย พบการกระทำผิด 28,372 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.8 ของการตรวจสอบทั้งหมด โดยได้ดำเนินการตรวจสอบรถแท็กซี่ 57,718 คัน พบการกระทำความผิด 6,410 คัน ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ใช้รถไม่ตรวจรอบมิเตอร์ตามที่กำหนด ,ปฏิเสธผู้โดยสาร ขณะที่การตรวจสอบรถตู้โดยสาร 44,568 คัน พบการกระทำความผิด 2,927 คัน ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ ใช้ความเร็วเกินที่กฎหมายกำหนด สำหรับในส่วนการตรวจสอบ รถจักรยานยนต์สาธารณะ 21,647 คัน พบการกระทำความผิด 2,527 คัน ความผิดส่วนใหญ่ ได้แก่ นำรถจักรยานยนต์ป้ายดำมาใช้รับจ้าง

อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า นอกจากผู้กระทำความผิดทุกรายจะถูกปรับในอัตราสูงสุดแล้วจะถูกบันทึกประวัติการกระทำผิดไว้ที่ศูนย์ข้อมูลประวัติผู้ขับรถสาธารณะ และต้องเข้ารับการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกการให้บริการ สร้างความตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องมีต่อผู้โดยสารทุกคน

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ