เดินหน้าสร้างความเข้าใจโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ จ.นครศรีธรรมราช

4 ก.พ. 2559 | อ่านแล้ว 1789 ครั้ง


	เดินหน้าสร้างความเข้าใจโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ที่ จ.นครศรีธรรมราช

กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดอบรมโครงการ "การสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก" (wikipedia.org)

4 ก.พ. 2559 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช รายงานว่าที่โรงแรมเมืองลิกอร์ นายศิริพัฒ พัฒกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมโครงการ “การสร้างความเข้าใจเพื่อการพัฒนาทัศนคติที่มีต่อการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก” เมื่อวันที่ 1 ก.พ. ที่ผ่านมาโดยมีผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมโครงการพร้อมเพรียงกัน การจัดอบรมดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายอาสาสมัครพลังงานในพื้นที่ เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการสนับสนุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมทุกมิติ เกิดความชัดเจนและเปิดเผย

ทั้งนี้ เพื่อหวังผลการขยายต่อองค์ความรู้ดังกล่าวไปยังประชาชนในพื้นที่ เนื่องจากการพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือก เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างกว้างขวาง แต่ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงไม่แน่ใจในความปลอดภัย และความจำเป็นที่ต้องพัฒนาพลังงานทางเลือกต่างๆ ส่งผลให้รัฐบาลไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกต่างๆ ให้เดินหน้าต่อไปได้ โดยการจัดอบรมให้ความรู้ดังกล่าวกระทรวงพลังงานกำหนดให้มีขึ้นใน 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ชลบุรี ตราด อุบลราชธานี ชัยนาท นครสวรรค์ สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

ในส่วนของจังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดจัดขึ้น 3 ครั้ง คือ ระว่างวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช ,ระหว่างวันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ ณ โรงแรมแกรนด์เซาท์เทริ์น อำเภอทุ่งสง และวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมอลงกตรีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: