‘สันติภาพปาตานี’ กับ 12 ปีไฟใต้

3 มี.ค. 2559 | อ่านแล้ว 747 ครั้ง


ในส่วนคณะเจรจาฝ่ายไทยก็ได้ยื่นข้อเสนอ 3 ประเด็น เพื่อสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันเช่นกัน

ส่วนหนึ่งจากปาฐกถาของ อาวัง ญาบัติ  กล่าวว่า

สถิติเหตุการณ์รุนแรง ที่เก็บรวบรวมโดยกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับฝ่ายความมั่นคง พบว่า การก่อเหตุวางเพลิงเผาโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จ.ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และ 4 อำเภอ จ.สงขลา ตั้งแต่ปี 2547 ถึงสิ้นเดือน ก.ค.2558 เกิดขึ้นทั้งสิ้น 325 โรงเรียน เป็นคดีความมั่นคง จำนวน 314 โรงเรียน ที่เหลือเป็นคดีอาชญากรรมทั่วไปจำนวน 11 โรงเรียน

ในส่วนของการวางเพลิงเผาโรงเรียนที่เจ้าหน้าที่รับเป็นคดีความมั่นคง จำนวน 314 โรงเรียนนั้น แยกเป็นจังหวัด จ.ยะลา 81 โรงเรียน จ.ปัตตานี 133 โรงเรียน จ.นราธิวาส 83 โรงเรียน และ จ.สงขลา 17 โรงเรียน

ขณะที่เหตุลอบวางเพลิงทุกประเภทจากสถิติที่รวบรวมโดยศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ หรือ ศชต.ตั้งแต่เดือน ม.ค.2557นับถึงวันที่ 20 พ.ย.2558 รวมทั้งสิ้น 1,647 ครั้ง

สถิติการระเบิดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลา จากการเก็บรวบรวมของหน่วยทำลายวัตถุระเบิด (ทรล.) หน่วยเฉพาะกิจอโณทัย นับตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ได้เกิดเหตุลอบวางระเบิดขึ้นในพื้นทั้งหมด 3,392 ครั้ง สามารถแยกรายละเอียดเป็นรายปีและรายจังหวัดได้ดังนี้

ที่มาข้อมูล : สถิติความรุนแรง รวบรวมจาก www.isranews.org

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ