จัด 'แพคเกจ' เช่าที่ดิน 'เขตเศรษฐกิจพิเศษ' จ.สระแก้ว

3 ส.ค. 2559 | อ่านแล้ว 994 ครั้ง


	จัด 'แพคเกจ' เช่าที่ดิน 'เขตเศรษฐกิจพิเศษ' จ.สระแก้ว

กนอ.รายงานความคืบหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษสระแก้วรุดหน้า จัดแพคเกจเช่าที่ดินทำเลทอง  หวังจูงใจนักลงทุนไทย-ต่างชาติ  เผยกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ –เกษตรแปรรูป เริ่มทยอยเจรจาสอบถามเตรียมจองพื้นที่เช่าแล้วร้อยละ  20 (ที่มาภาพประกอบ: thansettakij.com)

สำนักข่าวไทย รายงานว่านายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยความคืบหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ซึ่งเป็นพื้นที่ศักยภาพที่รัฐบาลมุ่งใช้เป็นศูนย์กลางการผลิตและกระจายสินค้าออกสู่ประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะประเทศอินโดจีนมีความรุดหน้ามาก ล่าสุดพบว่ามีนักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาเจรจาสอบถาม  เพื่อเช่าที่ดินในการจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแล้วกว่าร้อยละ  20  ด้วยปัจจัยสนับสนุนการให้สิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ ของรัฐบาลที่พร้อมรองรับผู้ประกอบการ อาทิ สิทธิประโยชน์ด้านภาษี  สิทธิประโยชน์จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) รวมทั้งสิทธิพิเศษด้านอัตราค่าเช่าที่ กนอ.กำหนด เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถลดต้นทุนและให้การลงทุนขับเคลื่อนไปอย่างต่อเนื่อง

สำหรับสิทธิพิเศษด้านอัตราค่าเช่าที่ดินในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้วนั้น  กนอ.กำหนดไว้กรณีเช่าที่ดินตั้งแต่ 30 ไร่ขึ้นไป (ซึ่งจะต้องเป็นแปลงที่ดินผืนติดกันเท่านั้น) ในเขตพื้นที่อุตสาหกรรม  ได้แก่ เขตพาณิชย์และบริการ (โซน เอ) เขตอุตสาหกรรมทั่วไป (โซน ซี,ดี,อี) เขตประกอบการเสรี (โซน เอฟ) และเขตอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ (โซน จี) จะได้รับสิทธิ์การยกเว้นค่าเช่าที่ดิน ระยะเวลา 3 ปีแรก นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่เช่าที่ดินน้อยกว่า 30 ไร่  โดยอัตราค่าเช่าดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเช่าที่ดินตามที่ กนอ.กำหนด ซึ่งให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561

“ปัจจุบันพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสระแก้ว ถือเป็นพื้นที่ศักยภาพที่นักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาลงทุน ซึ่งขณะนี้พบว่ามีนักลงทุนให้ความสนใจเข้ามาเจรจาขอเช่าพื้นที่ เพื่อจัดตั้งโรงงานอุตสาหกรรมแล้วประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากจังหวัดสระแก้วนับเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นพื้นที่เพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เออีซี) เชื่อมโยงไปยังประเทศเพื่อนบ้าน คาดว่าการออกแคมเปญกระตุ้นการเช่าที่ดินระยะแรกนี้จะส่งผลให้เกิดการลงทุนให้กับพื้นที่ดังกล่าวได้อย่างแท้จริง”นายวีรพงศ์ กล่าว

สำหรับพื้นที่โครงการนิคมฯ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตำบลป่าไร่ อำเภออรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว พื้นรวม 660ไร่ มีพื้นที่ก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 433 ไร่ แบ่งเป็นเขตประกอบการทั่วไป 242 ไร่ เขตประกอบการโลจิสติกส์ 89 ไร่ เขตประกอบการเสรี 60 ไร่ เขตพาณิชย์ 37 ไร่ เขตสถานีไฟฟ้าย่อย 5 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่นำร่องที่รัฐบาลจะใช้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตที่จะใช้รองรับอุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป สิ่งทอเครื่องนุ่งห่ม พลาสติก เป็นต้น คาดว่าหากโครงการดังกล่าวเสร็จเป็นรูปธรรมจะส่งผลให้เกิดการจ้างงานในพื้นที่และเศรษฐกิจของประเทศเติบโตขึ้นได้จำนวนมาก

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: