'กองศึกษานิวเคลียร์' รุกสร้างเครือข่าย 'ชัยนาท-สิงห์บุรี'

3 มิ.ย. 2559 | อ่านแล้ว 1099 ครั้ง


	'กองศึกษานิวเคลียร์' รุกสร้างเครือข่าย 'ชัยนาท-สิงห์บุรี'

กองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ลงพื้นที่สร้างเครือข่ายการสื่อสารด้านพลังงานร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทและสิงห์บุรี (ที่มาภาพ: wikipedia.org)

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2559 นายกิตติพัทธ์ เอี่ยมพร้อม พลังงานจังหวัดชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรม โครงการ “พัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการสื่อสารด้านพลังงานร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่น ที่โรงแรมชัยนาทธานี อำเภอเมืองชัยนาท ดำเนินการโดย กองการศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ (กศน.) สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ระหว่างวันที่ 30-31 พฤษภาคม 2559 มีสื่อมวลชน และ อส.พน. ร่วมโครงการ จำนวน 30 คน

นางสาวปนัดดา ตาวตา ผู้แทนผู้อำนวยการกองการศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจในการจัดหา พัฒนาและบริหารจัดการพลังงานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานและความอยู่ดีกินดีของประชาชน การอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโครงข่ายด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกระแสรอง (วิทยุกระจายเสียง) โดยเน้นให้บุคลากรด้านพลังงานในจังหวัดชัยนาท เป็นผู้ส่งผ่านความรู้ ความเข้าใจ ให้กับประชาชนในพื้นที่และให้ข้อมูลข่าวสารที่ตรงประเด็นเหมาะสมกับพื้นที่เป้าหมาย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรด้านพลังงานในระดับพื้นที่ (อส.พน.) ให้สามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์ร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่นได้ ซึ่งกระทรวงพลังงานตั้งเป้าหมายไว้รวม 40 จังหวัด

ต่อมาเมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2559 ที่โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท จังหวัดสิงห์บุรี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการสื่อสารด้านพลังงานร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่น โดยนายวชิรวิชญ์ บุญสม ผู้อำนวยการกองศึกษาและประสานงานพลังงานนิวเคลียร์ สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงานฝ่ายจัดการอบรม กล่าวว่า กระทรวงพลังงานเป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งเพื่อปฏิบัติภารกิจในการจัดหาพัฒนาและบริหารจัดการพลังงานเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อความมั่นคงด้านพลังงานและความอยู่ดีกินดีของประชาชน

สำหรับการอบรมในวันนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อขยายโครงข่ายด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อกระแสรอง วิทยุกระจายเสียง โดยเน้นให้บุคลากรด้านพลังงานในจังหวัดสิงห์บุรี เป็นผู้ส่งผ่านความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนในพื้นที่และให้ข้อมูลข่าวสารที่ตรงประเด็นเหมาะสมกับพื้นที่เป้าหมาย และส่งเสริม พัฒนาศักยภาพด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรด้านพลังงานในระดับพื้นที่ให้สามารถสื่อสารประชาสัมพันธ์ร่วมกับสื่อมวลชนท้องถิ่นได้

 

ที่มาข่าวเรียบเรียงจาก: สวท.ชัยนาท , สวท.สิงห์บุรี

 

 

ร่วมเป็นแฟนเพจเฟสบุ๊คกับ TCIJ ออนไลน์
www.facebook.com/tcijthai

ป้ายคำ
Like this article:
Social share: